Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Kallelse till VFSN:s nationella årsmöte 2018

Kallelse till VFSN:s nationella årsmöte 2018

Lördag 17 mars, Preliminärt kl. 12:30 – 17:00
Mötet hålls i Stockholm på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40.

Preliminärt program

12:00 – 12:30 Samling och fika
12:30 - 17:00 Årsmöte (inklusive lunch)
18:00 - … lättare middag till självkostnadspris

Anmäl dig så vi kan beräkna mat och dryck och maila möteshandlingar.

Obs! Alla närvarande medlemmar har rösträtt – det beslöts på årsmötet 2016. Styrelsen beslutar om rätt till reseersättning  för medlemmar som inte är ombud.
Kom ihåg att betala medlemsavgiften före årsmötet

Planera redan nu in lördagen den 17 mars för ett givande årsmöte och bli delaktig i vår verksamhet.
Kom gärna in med motioner om något du tycker vi skall förändra eller göra framöver.

Valberedningen vill ha din hjälp att hitta lämpliga styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Kanske du själv är intresserad av att ta steget till en förtroendepost? Är det någon annan du tycker är lämpad för uppdragen? Skicka/ring in ditt förslag senast 17 februari till:
Mats Carlsson mateonica@outlook.com mobil 0727-144 028 och/eller till Jennie Wangel jennie.wangel@gmail.com mobil 0709-50 74 30 och/eller till Leonte Salgado lasbgm@hotmail.com mobil 0704-710301.

Motioner ska vara hos styrelsen senast 5 veckor före årsmötet, den 10 februari.

Viktigt! Lokalavdelningar (La) och Lokalgrupper (Lg) har vid sina årsmöten rätt att utse röstberättigade ombud till nationella årsmötet. ”La” har rätt till två ombud samt ytterligare ett per avslutat 25-tal medlemmar. ”Lg” har rätt att utse ett ombud. I förväg anmälda ombud har rätt till reseersättning för billigaste/lämpligaste resesätt. Namn och e- eller postadress bör vara styrelsen tillhanda tre veckor (senast måndag 27 februari) innan nationella årsmötet. Tillgängliga möteshandlingar mailas eller postas till ombuden.

Skicka frågor, motioner och anmälningar om deltagande till:

E-post: vfsn@vfsn.se eller med ”vanlig” post till VFSN, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm Frågor kan också ställas på telefon 08-642 08 81 (tala in ett meddelande om vi inte är på plats, så ringer vi upp dig).

Bienvenidos! Varmt välkomna!

Styrelsen/ Susanne Liljenström

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation