Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Kallelse till VFSN:s nationella årsmöte

Årsmöte 18 mars kl 12:30-17:00

Mötet hålls i kvarterslokalen på Uddevallaplatsen i Göteborg

Närmaste hållplats är Redbergsplatsen.

Preliminärt program

12-12:30 Samling och fika

12:30-17:00 Årsmöte (inklusive lunch)

18:00-... lättare middag till självkostnadspris

Anmäl dig så att vi kan beräkna mat och dryck.

Nyhet! Alla närvarande medlemmar har rösträtt - det beslöts på årsmötet 2016. Styrelsen beslutar om rätt till reseersättning för medlemmar som inte är ombud. Kom ihåg att betala medlemsavgiften före mötet!

Kom gärna med motioner om något du tycker vi skall förändra eller göra framöver.

Valberedningen vill ha din hjälp att hitta lämpliga styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Kanske du själv är intresserad av att ta steget till en förtroendepost? Är det någon annan du tycker är lämpad för uppdragen? Skicka/ring in ditt förslag senast 17 februari till:

Mats Carlsson: mateonica@outlook.com mobil: 07027 144 028

Jennie Wangel: jennie.wangel@vfsn.se mobil 0709-507430

Motioner ska formellt sett vara hos styrelsen senast 5 veckor före årsmötet, den 11 februari.

Viktigt! Lokalavdelningarna (La) och Lokalgrupper (Lg) har vid sina årsmöten rätt att utse röstberättigade ombud till nationella årsmötet. La har rätt till två ombud samt ytterligare ett per avslutat 25-tal medlemmar. Lg har rätt att utse ett ombud. I förväg inrapporterade ombud har rätt till reseersättning för billigaste/lämpligaste resesättet. De valda ombudens namn och e-postadress bör vara styrelsen tillhanda senast måndag 27 februari.

Tillgängliga möteshandlingar mailas eller postas till ombuden.

Som medlem kan du logga in på våra internsidor (längst upp till höger på förstasidan på vår hemsida) och under fliken Styrelsen hitta Verksamhetsberättelse 2016 och Verksamhetsplan 2017. För inlogg hör av dig till kontoret!

Har du frågor så hör av dig till vårt kansli: e-post: vfsn@vfsn.se eller på telefon 08-642 08 81 (tala in ett meddelande om vi inte är på plats, så ringer vi upp dig).

Bienvenidos! Varmt välkomna!

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation