Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Göteborg: Film för förändring, 12 okt

VFSN Göteborg visar film under Kulturnatta, 12 okt.

 

Under Kulturnatta visar solidaritetsnätverket Att Nå Ut kortfilmer från olika delar av världen. Varje film presenteras av respektive organisation.

 

Plats: Krokodilen, Viktoriahuset, Linnégatan 21, 3tr (samma hus som Hagabion)
Tid: Fredagen 12 oktober kl. 18.30 – 22.30

Gratis inträde!

Arrangör: Att Nå Ut - ett nätverk av solidaritetsföreningar i Göteborg (Individuell Människohjälp/IM, Föreningen Västsahara, Svenska Afghanistankommittén/SAK, Färnebo Folkhögskola, Friends of CRP, Nätverket mot trafficking, Vänskapsförbundet Sverige Nicaragua/VFSN)

PROGRAM:

OBS! IMs film (som skulle visats kl 18.30) utgår p.g.a. den inte hunnit bli färdig!

18.30 Naturskyddsföreningen presenterar:
Vet du vad din middag åt till frukost? Du kanske känner till att jätteräkan är en av världens största miljöbovar? Men visste du att den har en hel del gemensamt med odlad lax från Norge? Följ med till Thailand och Peru, två av världens största producenter av fiskmjöl, så får du se hur det hela hänger ihop. Och vad du själv kan göra åt saken. Vi visar fyra korta filmer på sammanlagt 21 minuter.

19.00 Friends of CRP presenterar:
Kortfilmen "Steps No! Ramps Yes!"skildrar hur livet, med motgångar och medgångar, kan se ut som rullstolsburen i Bangladesh. Vi får följa tre människor vars liv  har förändrats drastiskt efter att de råkat ut för en olycka, och vi får följa deras försök att återigen bli en meningsfull del av samhället. Filmen är knappt 23 min lång.

19.30 Svenska Afghanistankommittéen presenterar:
Lasse Bengtsson (journalist) har gjort en film tillsammans med TV4- filmaren Felix Larnö, som visar SAKs arbete i Afghanistan 2012. Man får bland annat se den lyckade barnmorskeutbildningen med lokala barn-morskor.18 nya barnmorskor examinerades under våren. Filmen visar den framtidstro och den vilja som dessa unga barnmorskor har trots alla svårigheter. Filmen är 20 min lång.

20.00  Föreningen Västsahara presenterar:
Västsahara har varit ockuperat av Marocko sedan 1975. ”Rabab” är en film om Rabab Amidane som är en ung människorättsaktivist från Västsahara som, på grund av hot och förföljelse, tvingats fly sitt hemland och hamnar i Sverige. Här försöker hon skapa en ny tillvaro samtidigt som hon kämpar för sitt folks rättigheter och för att någon gång kunna återvända. Regi: Lisa Nilsson och Sara Olsson Längd: 31 minuter.

20.30 Färnebo Folkhögskola filial presenterar:
”Jorden runt” en film som ifrågasätter vårt sätt att resa och hur detta utvecklats genom historien. Vi får träffa tre personer som delar med sig av sina historier och sätt att se på resandet idag. Vårt västerländska sätt att resa tänjer på vår jord och klimatet, men är det omöjligt att tänka om? Filmen är 18 min lång.

21.00 Vänskapsförbundet Sverige Nicaragua presenterar:
”Rätten till min kropp" är ett webbfilmprojekt om unga, sexuella rättigheter och våld i Nicaragua. I fyra kortfilmer porträtterar vi fyra unga nicaraguaner, som alla kämpar på olika sätt för rätten till sina liv och kroppar. Projektet är ideellt och har fått stöd från Palmes Minnesfond, i övrigt finansierat med egna medel. Filmerna är ca 10 min långa.

21.30 Nätverket mot Ttrafficking presenterar:
Vilja/val – Om prostitutionen i Sverige. Nätverket mot Trafficking visar utdrag ur Uppdrag Gransknings dokumentär om en av Sveriges största kopplerihärvor med bas i Sundsvall. Den visar på gråzonerna mellan prostitution, koppleri och människohandel, samt på det komplexa sambandet mellan fenomen som vilja och val, frihet och tvång. Dokumentären tydliggör hur gängse attityder och jargong, samt sexköpares självförnekelse bidrar till att prostitution och människohandel för sexuella ändamål lever vidare i Sverige.

22.00 Afrikagrupperna presenterar:
”Längtan till livet” som tar upp konsekvenserna som HIV blir för samhället när en stor del av befolkningen är sjuka och vikten av att skydda sig mot smitta. Filmen är 24 minuter och är inspelad både i Sverige och Sydafrika.

Start: 
fredag, oktober 12, 2012 - 18:30
Slut: 
fredag, oktober 12, 2012 - 22:30

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation