Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Till Inga Blomgrens minne

Vår vän och ordförande Inga Blomgren har avlidit. 

Den som vill hedra hennes minne kan kontakta vilket Fonus i landet som helst.

Fonus i Karlskoga har upprättat ett konto "Till Inga Blomgrens minne".

Fonus kommer sedan att överföra inkomna medel till Bergslagens VFSN-konto.

Bergslagen kommer sedan att med dessa medel stödja ett projekt till Ingas minne i Nicaragua.

Pengar kan även sättas in direkt på Bergslagens bankgiro 5827-1560 notera "Till Inga Blomgrens minne".

 

 

Vi saknar vår vän och ordförande.
 
 
Styrelsen i VFSNs Bergslagsavdelning.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation