Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Den störtade presidenten Zelaya säger att det var USA och det liberala partiet som låg bakom militärkuppen

Många journalister och folkliga ledare har mördats. President Lobo, som tillträdde efter "val" organiserade av militärdiktaturen, har inte visat förmåga och intresse av att införa mänskliga rättigheter och demokrati.

I Honduras växer motståndet.

 

Upprop: 

Nationella motståndfronten inbjuder alla människor, organisationer och grupper av sympatisörer med det förtryckta honduranska folket att stödja oss med politiska aktioner och påtryckningar mot diktaturen.

Den 28 juni skall alla röster att höjas, möten och marscher hållas för att stödja  Honduras män och kvinnor som i massor   går ut på gatorna för att delta i byggandet av den verkliga  Folkmakten i vårt land.

Vi tackar på förhand för alla aktiviteter som visar oss att Honduras folk inte står ensamt i denna kamp för rättvisa och värdighet.

En solidaritetens kram till alla kamrater i motståndskampen! 

Internationella kommissionen  (CI) – Nationella Folkliga Motståndsfronten, Honduras, Centralamerika.                  ci_coordinacion@resistenciahonduras.net                                                                                                                                                                                                                                                              Kontaktpersoner:

Betty Matamoros, Coordinadora CI brnflores2009@yahoo.com , Dirian Pereira dirianbeatrizpereira@yahoo.com   Gerardo Torres: unita1984@hotmail.com 

Mer info om motståndet mot kuppmakarna i Honduras:

http://www.movimientos.org/honduras.php

www.resistenciahonduras.net 

Läs på svenska artikeln om vad som hänt ett år efter kuppen:

www.flamman.se/statskuppen-skapade-motstandsfronten 

av Dick Emanuelsson som bor i Honduras 

Översättning och bearbetning: Ingvar Enghardt

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation