Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Un mar de gente celebra el 29 aniversario de la revolución Sandinista

Un mar de gente inundo la plaza de la fe para conmemorar el 29 aniversario de la revolución sandinista, a pesar de la lluvia producto de la tormenta número 16 que asota al país no detuvo las marchas inmensas de gente que desde los distintos puntos del país, desde el norte, el sur, desde los cuatro puntos cardinales desde las comunidades más apartadas salieron desde muy temprano para Managua a celebrar un aniversario más de la gesta heroica del pueblo, como aquel julio de 1979, niños, mujeres, hombres llegaron con alegría a la plaza.

Recuerdos y Unidad latinoamericana

Los discursos de los presidentes invitados, Paraguay, Venezuela, Honduras, el vicepresidente de cuba, la madre e hija del legendario Ernesto Che Guevara, fueron de unidad latinoamericana, contra el imperialismo que siempre quiere ensañarse en los pueblos queriendo oprimirlos, de solidaridad por los cubanos presos en Estados Unidos por terrorismo y como dijera Daniel Ortega ellos los imperialistas son los mayores terroristas del mundo, alusiones a recuerdos de aquella gesta heroica del pueblo de nicaragua que fue ejemplo para muchos movimientos guerrilleros, recuerdos de Chávez cuando inicio su movimiento bolivariano siendo un teniente del ejercito y en nicaragua se ganaba la guerra contra Somoza, disculpas del presidente de Paraguay por que en aquellos años de la huida de Somoza en su país le dieron asilo al asesino más grande de la historia de Nicaragua, Chávez concluyo su discurso diciendo que Simón Bolívar dijo antes de ser asesinado que no era el tiempo de Latinoamérica, pero ahora si era una realidad la unidad de los pueblos, ahora si era el tiempo de Latinoamérica.

El discurso de Daniel Ortega fue más breve y planteo que los gobernantes salientes de  Estados Unidos y los que puedan llegar al poder piensen muy bien en la política hacia Nicaragua y que sea de respeto a los pueblos. El discurso de Daniel fue más mesurado y explico en que se ha gastado una parte de los fondos venezolanos dentro de los proyectos sociales como subsidio al transporte, programas hambre cero, usura cero, calles para el pueblo, créditos para la producción y subsidio para compra de productos básicos como fríjol, arroz, aceite que se venden más barato en los puestos que hay en los barrios y municipios.

Esta fue una celebración con cantos, música, entusiasmo por un futuro que el pueblo espera sea menos difícil que en los años ochenta, por un futuro en el que no se de más violencia, en el que no se metan los Estados Unidos en nuestra política, en el que se mejore la situación de los más pobres, un futuro en paz y con dignidad.

Erich  Chavarría

 

Ett hav av människor firar 29-årsdagen av Sandinista Revolution

Ett hav av människor samlades på  Plaza de la fe för att fira 29-årsdagen av den Sandinistiska revolutionen. Det kraftiga regnet orsakat av den sextonde stormen som just nu härjar landet hindrade inte de stora marscherna av människor mot huvudstaden. Människor reste från de mest avlägsna samhällen för att fira i Managua, som en symbol för folkets heroiska insats i juli 1979. Barn, kvinnor, män anlände med glädje till torget.

Minnen från förr och ett enat Latinamerika

 De anföranden som hölls av de inbjudna gästerna, presidenterna i Paraguay, Venezuela, Honduras, vice presidenten på Kuba, mamman och dottern till den legendariska Ernesto Che Guevara, lade fokus på latinamerikansk enhet mot imperialismen som alltid våldför sig på del förtryckta folken. Man talade också om vikten av solidaritet med de kubaner som fängslats i USA anklagade för terrorism. Daniel Ortega påpekade att de största terroristerna i världen är imperialisterna och återknöt till minnet av kampen av människor i Nicaragua som har varit en förebild för många gerillarörelser. Presidenten av Paraguay framförde en ursäkt å sitt lands vägnar som i tiden för revolutionen stödde Somoza och gav honom asyl efer det att han flytt fårn Nicaragua. Chávez, Venezuelas president, avslutade sitt anförande med att hänvisa till vad Simon Bolivar sade, strax innan han mördades, att Latinamerikas tid ännu inte var inne. Men nu är Latinamerikas folk enade, nu är Latinamerikas tid inne.


Daniel Ortegas anförande var kortare och riktade sig bland annat till de avgående amerikanska makthavarna och till dem som kan väljas i det kommande valet. Budskapet var att de bör tänka igenom sin politik mot Nicaragua och att det bör bli en politik med respekt för folken. I övrigt låg Daniel Ortegas tal på en jordnära nivå. Han förklarade hur regeringen spenderat en del av de venezolanska lånen. Bland annat har de användts till sociala projekt såsom transportbidrag, Noll-hungerprogrammet, noll-ockerprogrammet, gator, produktionskrediter samt bidrag för inköp av basvaror såsom bönor, ris och olja som säljs på marknader i kvarter och byar.

29-årsjubiléet var en fest med sång, musik, entusiasm för en framtid som folket förväntar sig bli mindre svår än på åttiotalet, för en framtid utan våld och utan att USA blandar sig i vår politik. En framtid som förbättrar situationen för de fattigaste, en framtid i fred och värdighet.

 

Erich  Chavarría

Översättning och bearbetning 2008-07-23

Caroline Johansson

 

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation