Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Colombia säljer oljeexploatering i Nicaraguanska vatten?

Colombia auktionerar ut oljeexploatering i vatten som kan vara Nicaraguas

 

Till auktionen som sker den 22 juni har 83 oljebolag anmält sig. Det är 228 områden som ska upplåtas, bland dem vattnen vid korallöarna San Andrés och Providencia där en gränstvist mellan Nicaragua och Colombia föreligger och ska avgöras av Internationella domstolen i Haag.

Denna del av Karibien är omtvistad sedan kolonialtiden då öarna intogs av den franske korsären Louis-Michel Aury som verkade för Centralamerikanskt oberoende och stödde Simon Bolivars frihetskrig och panamerikanska unionsdröm. De beboddes då sedan 1600-talet av engelska puritaner och deras slavar med afrikanskt ursprung.

På 1920-30 talet överlämnades öarna till Colombia genom Esguerra-Bárcenasavtalet vilket Sandinistregeringen på 80-talet protesterade mot hänvisande till att Nicaragua  var ockuperat av US-marines och att de statsöverhuvuden som skrev på i själva verket var handplockade av Washington. Stora delar av landet behärskades då också av Augusto Cesar Sandinos befrielsearmé.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att kokosnöten från framförallt San Andrés samtidigt var råvara för den då blomstrande copraindustrin i USA.

Haag-domstolen har givit själva öarna till Colombia men gränsdragningen i de Karibiska vattnen har inte fått domslut ännu.

Korallöarna är av oersättligt biologisk värde som redan tidigare hotas genom den kraftiga turistexploateringen av San Andrés.

Colombia, där USA har åtta militärbaser, ses av grannländerna som ett hot mot deras självständighet.

 

Lasse Wallin 100607

lars.wallin@vfsn.se

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation