Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Dora Maria hungerstrejkar

I Nicaraguansk politik är det aldrig en lugn stund. Särskilt inte då ett val närmar sig, i det här fallet kommunvalen som ska hållas i höst. Kampanjerna har startat så smått. Men det som definitivt startat är trixandet och fixandet, något som får många att säga att politiken är ett juego (spel).

Det senaste som hänt är det som har att göra med Dora Maria Tellez nuvarande hungerstrejk. Dora Maria Tellez tillhör det sandinistiska utbrytarpartiet MRS. Hon är en av de legendariska befrielskämparna i Nicaragua, inte minst känd för sina insatser under ockupationen av Nationalpalatset år 1978.

Vad är det då som får henne att hungerstrejka? Jo, som en del av ovan nämnda trixande och fixande ingår att beröva en del politiska partier deras status som just politiska partier. Bland annat den som tillhör MRS. Det är den nicaraguanska valmyndigheten CSE som just nu har inlett en process mot två politiska partier i Nicaragua (förutom MRS även PC – partido Conservador), och i fallet MRS handlar det om ett antal dokument som inte i tid inkommit till valmyndigheten.

Sägs det. Av valmyndigheten.

Av många andra sägs att det är ett taktiskt drag av regeringspartiet FSLN (som har visst inflytande i och över valmyndigheten CSE), då FSLN riskerar att förlora ett stort antal röster till just MRS.

Dora Maria Tellez hungerstrejkar på grund av den process som CSE dragit igång mot MRS (och PC). Det är den utlösande faktorn. Men hon säger själv, där hon ligger blek och redan medtagen under en presenning intill rondellen vid det i Managua centralt belägna Metrocentro, att hon strejkar för att FSLN i allmänhet har gjort flera försök att inskränka det demokratiska utrymmet.  

MRS-partiledaren Edmundo Jarquin som anländer för att hälsa på Dora Maria Tellez.

Carlos Mehia Godoy spelar för Dora Maria Tellez vid rondellen vid Metrocentro. 

John Lapidus 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation