Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Ett av världens bästa system för skolmat, enligt FN

Ortegaregeringens utbildningsministerium genomför ett program för skolmat, PINE Programa Integral de Nutrición Escolar. Målet är att undvika den pina som det är att försöka lära sig något när hungern svider i magen.

Programmet har kvalificerat sig bland de fyra bästa i världen när FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation gjorde sin årliga utvärdering.

Enligt ledaren för programmet, Amelia Tiffer, grundar sig utmärkelsen i att man uppfyller de fyra grundaspekter som FAO studerar när det gäller livsmedelssäkerhet och näring: Livsmedelsdistributionen, skolträdgårdar för odling av livsmedel, integrering av näringslära och livsmedelssäkerhet på schemat och deltagande från det omgivande samhället.

Man tillämpar också instruktioner som utarbetats för näring och hygien i skolkioskerna.  Ytterligare ett steg i arbetet för att skapa den livsmedelskunskap som är grundläggande för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan.

-Ministeriet prioriterar att barnens ska få ordentlig näring i skolåldern för att de ska ha en bra fysisk och intellektuell utveckling. Vi har också ett bra samarbete med internationella organ, säger Amelia Tiffler.

Instruktionsboken innehåller råd om hygien och hantering av livsmedel och en lista på hälsosam och näringsrik mat och förslag på hur kioskverksamheten kan organiseras.
Detta är en del i den förändring av utbildningen på grundskole och gymasienivå som pågår sedan 2007. Från och med i år kommer livsmedelssäkerheten att tas upp inom alla ämnen som tvärvetenskap.

I dagsläget omfattar PINE en miljon elever i cirka 9300 skolor över hela landet.

 

Lasse Wallin

Källa: radiolaprimerisima.com

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation