Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Högern splittrad inför 2011

Högern kan inte enas om man som presidentkandidat vill ha den korruptionsdömde Alemán eller Montealegre som anklagas för svindel med statspapper. FSLN med Daniel Ortega står starkt.

Nicaraguas splittrade högeropposition har inte kunnat ena sig bakom en presidentkandidat för att bekämpa att Daniel Ortega blir omvald i november 2011.

De som försöker samla högerpartier och grupperingar bakom sig är den korruptionsdömde Arnoldo Alemán (president 1997-2002) och bankiren Eduardo Montealegre som anklagas för svindel i samband med bankbedrägerier och statspapper. Den senare förlorade mot Ortega i presidentvalen 2006. I kommunalvalet 2008 kandiderade han till borgmästarposten i Managua men förlorade mot FSLN:s kandidat Alexis Argüello. Det är också oklart om de avhoppade FSLN-politikerna i MRS (Sandinistiska förnyelserörelsen) vid valet 2011 liksom 2008 kommer att stödja högerkandidaten.

Opinionsundersökningar i juni/juli visar på ett stort stöd för FSLN:s politik och vid frågan om vem man skulle rösta på svarade 54 procent Ortega och 46 procent Alemán om denne skulle bli högerns kandidat (M&R Consultores, 14  juli).

Nicaraguas grundlag förbjuder återkommande omval till presidentposten, men högsta domstolen har förklarat paragrafen ogiltig och valrådet har givit klartecken för Ortegas kandidatur.

Lasse Wallin, vfsn.se 

Källa: Reuters, 7 agosto de 2010.

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation