Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Nedgång för Nicaraguas exportintäkter

Nicaraguas exportintäkter minskade under 2015 och slutade på 2,53 miljarder US dollar jämfört med 2014 då intäkterna blev 2,74 miljarder dollar. Den största nedgången skedde inom gruvnäringen, jordbruksprodukter och tillverkningsindustrin. Till exportintäkter räknas inte landets frizoner och turistmarknaden som ökade sina intäkter.

exporten minskar

De största exportprodukterna under 2015 var nötkött, kaffe, guld, mjölkprodukter och jordnötter i nämnd ordning och de viktigaste exportmarknaderna var som tidigare USA, Venezuela och El Salvador enligt statistiken från landets exportcentrum, CETEX.

USA är den klart största marknaden för landets export och gav mellan januari och november intäkter på ca 832 miljoner US dollar. Venezuela genererade intäkter på drygt 253 miljoner dollar och El Salvador runt 232 miljoner följt av Costa Rica med cirka 116 och Guatemala med 103 miljoner dollar.

I Europa är England den klart största marknaden med sålda varor för ca 50 miljoner dollar. Andra större marknader är Frankrike, Tyskland, Belgien och Italien med intäkter på mellan 28 och 30 miljoner dollar. Sverige är en liten exportmarknad för Nicaragua med 9,1 miljoner dollar.

Achim Rödner
Foto: el19digital.com

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation