Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Nicaragua beviljas skuldavskrivningar

Världsbanken och IMF har beviljat Nicaragua skuldavskrivningar. Det ingår i ett program för att lätta skuldbördan för världens fattigaste och mest skuldsatta länder, där Nicaragua fortfarande ingår.

Nicaraguas ekonomi har varit stabil under ett flertal år och är en av regionens starkast växande ekonomier, endast Panama redovisar större tillväxt. De fyra senaste åren har tillväxten legat i genomsnitt på cirka fem procent och riksbanken beräknar att årets tillväxt blir 4,8 procent.

Samtidigt som ekonomin blir starkare så har även landets skulder minskat och det är några av faktorerna som har gjort att Världsbanken och IMF beviljar skuldavskrivningar. Bolivia och Honduras är två andra länder i Latinamerika som också beviljats skuldavskrivningar.

Text: Achim Rödner

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation