Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

ORTEGAS OMVAL OCH TORKA

Hänt under oktober

Domstolsbeslut banar väg för Ortega

Högsta domstolen har beslutat att det är möjligt för Daniel Ortega att ställa upp i presidentvalen 2011. Detta har upprört oppositionen som paralyserat Nationalförsamlingen och organiserat gatuprotester. Men de militanta sandinisterna firar domslutet som en stor seger.
Mediekampanjerna och politikernas oförsonlighet har polariserat landet och reducerat demokratin. Oppositionen enas bara runt en enda politik: Att stoppa Daniel Ortegas kandidatur 2011.
När beslutsfattandet i Nationalförsamlingen inte fungerar så stoppas viktiga beslut som krävs för att Nicaragua ska få förnyade lån från världsbanksorganen för 2010.
Ansträngningarna för att säkerställa ett sandinistiskt maktinnehav har i kommuner orsakat att CPC* ersatt andra kommunala organ. I många FSLN-styrda kommuner finns makten nu koncentrerad hos partiets politiske sekreterare, borgmästaren och CPC-ledaren.

Skattereformen

Små och mellanstora företagare oroar sig också för den välbehövliga skattereformen som förbereds. En omfördelning av resurserna så att också de rikaste får ta en del av ansvaret för landet har länge krävts och är något som en sandinistregering helt enkelt måste genomföra. Reformförslaget har inte diskuterats på lokal nivå och det råder stor förvirring om vad det kan innebära. Situationen förvärras av att oppositionen gör tolkningar och det sprids rykten om hur skattereformen drabbar olika sektorer. Därmed tvingas regeringen till ständigt försvar och tillrättalägganden.

Torka och oro för hunger

Befolkningen i norra delen av landet oroar sig dock mera över bristen på regn och torkan som väntas vid årsskiftet. Folk räknar kallt med hunger nästa år. Många sätter sitt hopp till att få jobb och inkomst under de kommande månadernas kaffeskörd. Andra har redan givit sig av utomlands för att söka arbete. I 28 kommuner företrädesvis i norr har man varnat för hungerkris och befolkningen kräver en bättre krisberedskap hos myndigheterna.
Besökande FN-representanter har berömt planerna i 0-hungerprogrammet men samtidigt uttryckt en oro för brist på transparens vid urval och beslut.
I en opinionsundersökning genomförd av Siglo Nuevo i slutet av oktober säger sig en majoritet ha det bättre än under tidigare regeringar, anser att regeringens sociala program är bra, stödjer högsta domstolens beslut om Ortegas kandidatur och vill rösta på honom.

*CPC: Consejos del Poder Ciudadano, medborgarråd som bildas på uppmaning av FSLN och regeringen

Lasse Wallin 091028 lars.wallin@vfsn.se

Källor: VFSN:s koordinatörer i Nicaragua, ENVIO, www.radiolaprimerisima.com

 

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation