Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Över ett hundra nya kvinnokooperativ inom jordbruket

Tusentals nicaraguanska kvinnor både på landet och i städerna ansluter sig till det revolutionära program regeringen står för genom att bilda produktionskooperativ liksom spar- och kreditkassor. De förverkligar alltså idag den dröm om ett samhälle av folkliga kooperativister som revolutionären Augusto Sandino kämpade för på 1930-talet.

Detta berättar Eva Acevedo, generaldirektör för Institutet för Jordbruksutveckling (INTA).

-Regeringen strävar att få med kvinnorna på ett effektivt sätt som ekonomiska aktörer i landets utveckling, säger hon.

 Kooperativ är den föreningsform regeringen  stödjer genom att inom dessa ge kvinnor teknisk hjälp och utbildning, finansiering och företagskunskap, så att de kan delta i det lokala samhällets utveckling.

Vi ser nu frukterna: kvinnor som gynnats av Programmet för livsmedelsproduktion (PPA) som är en utveckling av kampanjen ”Noll Hunger” (en kalv, en gris, en tupp med hönor) har kunnat bilda 115 kooperativ, som stöds av jordbruksministeriet, Kooperationsinstitutet (Infocoop) och Institutet för lantbruksutveckling (INTA).

Man har ju ända från början av sandinisternas regering haft en inriktning på jämställdhet mellan män och kvinnor, men inte bara till procenten utan även till gagnet.

Det sades förut att kvinnor skulle utgöra 20 procent av medlemmarna i ett kooperativ, men det betydde inte att kvinnor skulle styra i samma mån, säger Acevedo. Nu ger vi produktionsmedlen direkt till kvinnorna såsom egendom, för att de ska producera.

Detta program har nått över fyrtiotusen fattiga bondefamiljer med kapital, utbildning, organisering och teknisk support så att de ska kunna handha sina egna affärer.

Tack vare regeringen har kvinnor effektivt kunnat återta sin rätt att vara aktiva ekonomiska subjekt, i sin by och i sin organisation.

De har idag tillgång till krediter, något som förut var alldeles uteslutet, säger Eva Acevedo.

 

Källa: El 19;  Radio Primerisima, 9 april, 2010

Översättning: Ingvar Enghardt

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation