Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Solidariteten inom ALBA löste upp strejken

Förhandlingslösningen på den tolv dagar långa transportstrejken kunde, enligt minister Alberto Guevara, hittas tack vare ALBA-solidariteten.

ALBAS oljeavtal innebär att Venezuela ger förmånliga betalningskrediter till medlemsländerna (Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Dominica). Men det är inte bara krediter utan Venezuela och varje importerande medlemsland har också förbundit sig att avsätta en fjärdedel av värdet på den importerade oljan i en solidarisk social fond. 

Det är denna fond som finansierar transportörernas ”dieselrabatt” på 1.30 US-dollar per gallon. På frågan om på vilka villkor som biståndet gavs svarade Guevara: – Det här är inte en relation där solidariteten är villkorad. Skillnaden mot biståndet från andra länder och internationella organ är att Hugo Chavez auktoriserar medel när det behövs, utan att ställa villkor.

*ALBA, Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Bolivarianska alternativet för Latinamerikas folk, ordet betyder också gryning på spanska). Källa: La Primerisima

 

Lasse Wallin
larswallin@vfsn.se

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation