Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Vad har sandinisterna åstadkommit egentligen?

Jorge Capelán skriver på sin hemsida om de faktiska åtgärder som sandinisterna har gjort sedan 10 januari 2007.

Nicaragua är jämte Kuba och Venezuela ett av de latinamerikanska länder som de kommersiella medierna i Sverige utsätter för det mest obarmhärtiga drevet. Ingressen till en artikel av SVD:s Håkan Forsberg från den 9 september 2008 ger en fingervisning av den gängse inställningen till det centralamerikanska landet:

 


"Efter 18 månader som Nicaraguas president är Daniel Ortega djupt impopulär. Hans maktpakt med den korrupte högerledaren Alemán består. Och en ny familjedynasti, Ortega-Murillo, växer fram" skrev kommentatorn.

Även liberalt-progressiva organisationer som RFSU, som i november 2008 skrev på sin webbsida att regeringen förföljer kvinnorörelsen, har instämt i de rådande mediernas allmänt negativa bild av utvecklingen i landet.

Trots sin "djupa impopularitet" och Västs återkommande förutsägelser om överhängande folkuppror och annalkande ekonomiska katastrofer som skulle drabba den sandinistiska "familjedynastin" har landets regering som bekant bestått i drygt två år.

Stämmer denna bild med verkligheten? Kan det vara så att det folkliga stödet för president Ortega har ökat sedan han kom till makten i början av 2007 på grund av att han har gjort en hel del positiva saker?

Nedan följer en uppräkning av stora och små åtgärder och initiativ som sandinisterna har vidtagit sedan den 10 januari 2007. Listan har sammanställts av Radio la Primerísima i Managua. Vi låter läsaren själv avgöra.2007

 1. Undertecknande av ALBA-avtalet.
 2. Alfabetiseringskampanjen "Yo sí puedo" (Jag kan visst).
 3. Billig gödsel till bönderna.
 4. Gratis ögonoperationer genom programmet "Operación Milagro".
 5. Gratis offentlig grund- och gymnasieskola.
 6. Gratis offentlig hälsovård.
 7. Program "Noll Hunger" som bl.a. ger billiga krediter för inköp av grisar, höns och nötkreatur till tiotusentals fattiga bondefamiljer varje år.
 8. Lanseringen av idén om medborgarmaktens folkråd dvs. lokala råd som tillsammans med de lokala myndigheterna bestämmer om investeringar, mm.
 9. Utdelning av energisnåla lampor till befolkningen.
 10. Undertecknande av projektet för det jättelika oljeraffinaderiet "Bolívars högsta dröm".
 11. Inköp av små el generatorer för att garantera befolkningens elförsörjning.
 12. Nedskärningar i regeringens högsta löner.
 13. Höjning av minimilönen.
 14. Bestämmelsen om att 6 procent av landet BNP skall gå till högskolorna efterlevs.
 15. Ett glas mjölk om dagen till alla barnen.
 16. Utdelning av sk. energikakor till barnen.
 17. Bidrag för kosttillskott till fattiga familjer som skickar sina barn till skolan.
 18. Räddning av landets historiska minne.
 19. Nej till privatiseringen av vattenresurserna.
 20. Landets budget präglas av sociala satsningar.
 21. Lån till små- och medelstora bönder.
 22. Genusperspektiv införs i landets offentliga politik.
 23. Skydd av landets naturresurser.
 24. Försvar av landets suveränitet i tvist med Colombia vid internationella domstolar.
 25. Öppet krig mot knarkhandeln.
 26. Respekt för privategendomen.
 27. Nicaragua blir medlem i FN:s människorättskommission.
 28. Nicaragua är ledande i användningen av mekanismerna för lösning av tvister i de Amerikanska Staternas Organisation OAS.
 29. Upprättande av diplomatiska relationer med alla länder i världen.
 30. Förnyelse av arméns försvarsmateriell.
 31. Systematiskt främjande av kultur.
 32. Utdelning av egendomstitlar till bosättare i städerna.
 33. Anskaffning av nya bussar till kollektivtrafiken.
 34. Idrotten betraktas återigen som allas rättighet.
 35. Varannan damernas i regeringen.
 36. Subsidier till kollektivtrafiken.
 37. Nej till valjakten.
 38. Relationer av respekt med USA.
 39. Regler om att privata investeringar skall iaktta socialt ansvar.
 40. Landet har levt upp till frihandelsavtalet DR-CAFTA.
 41. Avsevärd ökning av exporten.
 42. IMF har tvingats vid förhandlingar att utgå från Nicaraguas förslag som prioriterar de sociala behoven och inte tvärtom som det annars är brukligt.
 43. Upprättandet av en kommission för Fred, Försoning och Rättvisa för att lösa konflikterna från Contra-kriget.
 44. Program "Noll Ocker" av billiga krediter till ensamstående mödrar i vilket ingår utbildning i associativ ekonomi, administration och kvinnors rättigheter.
 45. Reparation av vägar och motorvägar.
 46. De dagliga elavbrotten försvann.
 47. Byggande av skolor på landsbygden.
 48. Upprättande av banken för ekonomisk och social utveckling BANDES.
 49. Relationer av respekt med kyrkan.
 50. Nej till EU:s direktiv för återvändande av papperslösa.
 51. Ständig kamp för att utrota fattigdomen.
 52. Gradvis förbättring av bostads- och arbetslöshetssituationen.
 53. Projekt inom vind-, geotermisk- och hydroelektriska energisektorn.
 54. Projektet för den internationella hamnen "Monkey Point".
 55. Stöd till högskolornas teknologiska utveckling.
 56. Ungdomsprogram för reparation av skolornas tak.
 57. Förhandlingar för att avprivatisera naturresurser.
 58. Regeringen har fått tillbaka pengar från de multinationella företagens skatteflykt.


2008

 1. Byggande av gator i bostadsområdena.
 2. Byggande av värdiga bostäder till befolkningen.
 3. Åtal mot de ansvariga för bankernas förskingring av 600 miljoner dollar av skattebetalarna.
 4. Stöd till landets jordbrukskassa som ger kredit till bönderna.
 5. Asyl till två mexikanskor som förföljdes av både Mexiko och Colombia.
 6. Nej till biobränsle.
 7. Utökad finansiering av jordbruket till livsmedelsproduktion.
 8. Kraftigt utökade subsidier till kollektivtrafiken.
 9. Betydande bidrag till systemet för Centralamerikas integration.
 10. Landet får ordförandeskap i FN:s 63e Generalförsamling.
 11. Framgångsrikt försvar av landets suveränitet inför givarländernas inblandningar i Nicaraguas inre angelägenheter.
 12. Nytt program för att uppnå matsuveräniteten.
 13. Kraftig ökning av regeringens skatteintäkter.
 14. Projekt för byggandet av landets järnvägar som de föregående regeringarna hade sålt till utlandet.
 15. Prisstopp för generiska läkemedel.
 16. Upprättandet av medborgarmaktens folkråd CPC.
 17. Utökningen av den nationella vaccineringskampanjen.
 18. Nicaraguas röst hörs och respekteras i internationellt.
 19. Byggande av kajen Salvador Allende vid Managuasjön.
 20. Moderniseringen av hamnen i Corinto.
 21. Överenskommelser med politiska krafter kring landets utveckling och styre.
 22. Stöd till Atlantkustens autonoma regeringar.
 23. Nationell kampanj för återplantering av träd.
 24. Rörelse av sandinistiska läkare ger vård på landsbygden och i städerna.
 25. Nej till de privata lånebolagens utsugning av arbetare och bönder.
 26. Byggandet av stort allmänt sjukhus i Masaya.
 27. Ny modell för familjens och lokalsamhällets hälsa.
 28. Lösning av problemet med försörjningen av dricksvatten i Juigalpa.
 29. 3,5 miljoner dollar i billiga krediter till 700 branddrabbade småhandlare i Managuas Mercado Oriental.
 30. Ny soptipp i staden Jinotega.
 31. Den sandinistiska veckotidningen "El 19" kommer ut.
 32. Det multinationella livsmedelföretag "Gran nacional ALBA-Alimentos" av ALBA:s medlemsländer drar igång.
 33. Invigning av hantverksby i ett område känt som "de vita byarna" mellan Granada och Masaya.
 34. Utdelning av 25 000 gasspisar till fattiga familjer.
 35. Byggandet av en flygplats för utrikes- och inrikesflyg i Bilwis i Atlantkusten.
 36. Upprättandet av 2 800 ställen för försäljning av subventionerade livsmedel till befolkningen.
 37. Program "Amor" (Kärlek) till gatubarnen.
 38. Upprättandet av den "Offentliga Sektorns System i Städerna och på Landsbygden" SPAR.
 39. Byggande av 5 222 bostäder.
 40. Invigningen av bibelparken "La Biblia" i Managua.
 41. 1 500 kvartärer har asfalterats i hela landet.
 42. Stöd till planerna om att återuppbygga huvudstadens centrum som totalförstördes av en jordbävning 1972.
 43. Invigningen av nytt system för dricksvatten i kvarteret 30 maj.
 44. Nicaragua blir medlem i FN:s sociala och juridiska kvinnokommission.
 45. Familjekryssningar i Cocibolcasjön startas.
 46. 11 broar byggs i den fattiga "gruvtriangeln" (Siuna, Bonanza, Rosita) i Atlantkusten.
 47. Hälsovårdscentral byggs i det fattiga bostadområdet Acahualinca.
 48. Ögonkliniker öppnas i Bluefields och Puerto Cabezas i Atlantkusten.
 49. Invigning av sjukhuset "José Nieborowsky" i Boaco.
 50. Invigning av 12 medborgarkontor till stöd för små- och medelstora företag.
 51. Projekt för ett nytt system för integration av elledningarna i Atlantkusten.
 52. Invigning av ny anläggning för odling av räkor i Chinandega.
 53. 75 000 familjer har omfattats av programmet "Noll Ocker".
 54. 35 000 familjer har omfattats av programmet "Noll Hunger".
 55. Lagförslaget "En värdig Bostad" skickas till Nationalförsamlingen.
 56. Byggnaden av idrottsanläggning i staden Bonanza i Atlantkusten.
 57. En "Nationell Plan för Mänsklig Utveckling" presenteras och börjar verkställas.
 58. Byggnad av ett regionalt sjukhus i Muelle de los Bueyes.
 59. 5 tidigare nedlagda kirurgiska kliniker i Rivas åter tas i bruk.
 60. Det tidigare nedlagda Nationella Centrum för Hjärtsjukdomar åter tas i bruk.
 61. Evangeliska kyrkor får 280 egendomstitlar.
 62. Stöd till beisbollslandslaget inför VM 2009.
 63. Landets hälsovårdscentraler får 31 ambulanser och 3 ambulansbåtar.
 64. FAO och FN förklarar att landets plan för livsmedelssäkerhet är bland världens bästa.
 65. Byggande av "ALBA:s Hus" runt om i landet för att sprida kunskap om Latinamerikas kultur.
 66. Mikrokreditprogrammet "Ett bättre hem" för renovering/upprustning av bostäder.
 67. Utdelning av 3 500 datorer till 200 skolor tillsammans med företaget Claro-ENITEL.
 68. Stor kampanj för att ge glasögon till skolbarn med synnedsättning.
 69. Program "Hjälp mig att komma fram" för att förse skolbarnen med cyklar.
 70. Utbetalning av stöd till granskapsodlingar (Bono productivo de patio).
 71. Monument till minne av Augusto César Sandino.
 72. Bostadsprogram för arméns och contras veteraner.
 73. Försoningskommissionen delar ut 780 egendomstitlar i TIMAL och Laureles.
 74. Byggnad av hälsovårdscentral i kvarteret Jorge Dimitrov i Managua.
 75. Invigningen av Mästarnas Idrottshall "Rosendo Álvarez".
 76. Byggprojekt i sjukhiset "El Tuma-La Dalia"
 77. Invigning av vägen "La Libertad-Juigalpa"
 78. Bondekooperativen Conagan och Unicafé får egendomstitlar.
 79. FSLN vinner i 105 kommuner.
 80. Ny fabrik av säckar till jordbruksproduktionen i Posoltega.


2009

 1. Nicaragua blir ordförandeland för det Centralamerikanska Integrationssystemet SICA.
 2. Projekt för vindkraftverk i Rivas startas.
 3. Frihandelsavtalet mellan Nicaragua och Panama undertecknas.
 4. FSLN vinner 4 av 7 regionala val i Atlantkusten.
 5. Byggnaden av vägen Guayacán-Jinotega avslutas.
 6. Landet förutspås bli fritt från analfabetism i juli månad.
 7. Hamnen "Carlos Fonseca" i San Francisco Libre invigs.
 8. Regeringen verkställer ett lyckat ekonomiskt åtgärdspaket mot världskrisen.
 9. 1 400 personligheter från hela världen skriver under upprop till stöd för Nicaraguas regering.
 10. 9 hälsovårdscentraler i Managua och Tipitapa öppnas.
 11. Födelsetakten minskar med 50 procent.
 12. Barnadödligheten minskar med 50 procent.
 13. Nicaragua och Japan skriver under projekt för bro över Río San Juan.
 14. Spanien ger 40 miljoner dollar till sociala projekt i Managua.
 15. Kontor öppnas för att underlätta utbetalningen av ålderspensioner.
 16. Ungdomsprojektet "Mitt första jobb" drar igång.
 17. Över 9 000 skolor garanteras gratis mellanmål.
 18. UNICEF stödjer och prisar regeringens satsningar på barnen.
 19. 4 600 skolryggsäckar delas ut till polispersonalens barn.
 20. Hälsovårdsministeriet och armén drar igång ny skola för sjuksköterskor.
 21. Flera aktivitetscentrum för funktionshindrade barn öppnas i Managua.
 22. Nicaragua och Ryssland drar igång anläggning för industrialiseringen av kakao.
 23. Flygplatsen i San Carlos (Río San Juan) rustas upp.
 24. Hamnarna Corinto och Sandino moderniseras.
 25. 104 ställen för telekommunikationer och Internet öppnas på landbyggden.
 26. Managuas nya vattenreningsverk börjar fungera.
 27. Nytt system för last av fartyg inbyggs i Corintos hamn.
 28. 88 kilometer av vägar har öppnats i Jinotega.
 29. Landet är Latinamerikas etta och världens fyra i flygplatssäkerhet.
 30. Lärarskolan "José Martí" byggs i Matagalpa.
 31. Byggnaden av det brasilianskt-nicaraguanska jättevattenkraftverket "Brito" startas.
 32. Projekt för produktionen av livsmedel utav alger för 131 miljoner dollar startas tillsammans med företaget Algal Technologies.
 33. Vägen mellan San pedro de Lóvago och Santo Tomás Chontales beläggs med gatstenar.

 

 

Information mot de lögner som våra medier sprider om Latinamerika. Denna lista är för dig som vill veta och inte bara tro.

 

För mer information och källor läs Jorge Capeláns hemsida. 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation