Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Värsta regnen i mannaminne

Det mest långvariga regnen på över ett halvsekel orsakar ras och jordskred. Vattennivåerna är nu högre än under orkanen Mitch 1988.

värsta regn

Vattennivån i Xolotlán (Managuasjön) uppmättes den 3 oktober till 42,68 meter över havet. Detta är högre än under orkanen Mitch 1998 då VFSN administrerade katarofbistånd för återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur.

Det betyder att i San Fransisco Libre, vid sjöns norra strand, ligger halva den urbana delen och den nybyggda hamnen under vatten. Vattnet står nu nära den högsta registrerade nivån, 43,33 meter, uppmätt 1933.

Tiscapasjön i centrala Managua har stigit 10 meter, därför att diken och kanaler för avrinning från flera stadsdelar leds till den lilla sjön.

I hela landet har minst 65 människor förolyckats och nära tiotusen har mist sina hem.

Man räknar med att 40 procent av bönskörden nu har förlorats och att resten kan vara skadad då den inte kunnat skördas på grund av översvämningar.

Statliga ENABAS meddelade dock nyligen att man nu har tillräckligt med bönor och gör stora anstängningar för att bekämpa de spekulativa prishöjningarna. 

Daniel Ortega poängterade, vid en minnesstund över omkomna hjälparbetare, att det är tack vare hjälpen från ALBA-länderna som katastrofen inte har fått värre följder.

Enligt en rapport från Interamerikanska utvecklingsbanken, BID, har Nicaragua den bästa katastrofberedskapen i Centralamerika och är en av de fem främsta länderna i hela Latinamerika. Banken ger krediter till åtgärder som skyddar vid katastrofer .

Förra året drabbades Nicaragua av 25 katastrofartade och vattenpåverkande väderfenomen och var det land som påverkades mest i Centralamerika. Utslaget på de senaste tre decennierna har utsattheten kostat ekonomiska förluster på två miljarder US-dollar och många liv har förlorats.  

ved

Orsakerna till denna utsatthet är landets topgrafi och den omfattande skogsaverkningen som bär skulden till översvämningar och jordskred. En annan följd av avhuggningen är den återkommande torkan som också ger missväxt. 

Frågan är om den aktuella situationen kommer att påverka landets fattigdomsbekämpning?

Ortegaregeringen har hittills framgångsrikt bekämpat hungern. Man har fått beröm av FN som bedömer att Nicaragua kommer att uppnå milleniemålet.

Lasse Wallin lars.wallin@vfsn.se /uppdaterat 101008

Källa: La Primerisima

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation