Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Orkanen Felix drog in över centralamerika

Människor är i akut behov av hjälp efter att Orkanen Felix drog in över Nicaragua i början av september. Främst drabbades Mosquitokusten. Tusentals människor evakuerades i Nicaragua och Honduras. Minnet av monsterorkanen Mitch, som härjade 1998 och som dödade cirka 10 000 människor, lever ännu starkt.

Det finns behov av akut hjälp till 50 000 personer i atlantkustområdet. Sedan återstår ett mödosamt arbete med återuppbyggnad. Många löften om stöd har givits. Vi kan bara hoppas att de inte glöms bort.

Tre dagars nationalsorg har president Daniel Ortega utlyst när man nu kan överblicka skadorna som orsakats av orkanen Felix. Dessa har drabbat närmare 25 000 familjer. Man har konstaterat 67 döda och 138 personer är anmälda som saknade. Den 4 september slog Felix in mot den Karibiska kusten. Som värst klassades orkanen till kategori 5, det vill säga att det blåste över 70 meter i sekunden. Inne över Nicaraguas fastland avtog vindstyrkorna och det var i stället de påföljande skyfallen som orsakade jordskred och översvämningar.

Många byar efter Rio Cocos stränder har i det närmaste försvunnit. Flodens vattenstånd steg med över 11 meter. Omkring 10 000 personer evakuerades och närmare 1300 är fortfarande kvar på härbärgen. många byar har stora skador liksom staden Bilwi (Puerto Cabezas).

Hjälpinsatserna från myndigheter och civila organisationer har varit snabba och omfattande, stora internationella hjälpinsatser har också utlovats. I första hand gäller det att få fram mat och vatten. Innan floderna är farbara är det endast flyg som gäller. De områden som kan nås med landsvägstransport är få och de flesta vägar är ofarbara. Fortfarande är 50 000 personer i behov av omedelbar hjälp.

Men det är också nu som insatserna för att stödja atlantkustbefolkningens mödosamma arbete med återuppbyggnad snabbt måste sätta igång. Det är ofta så att när exempelvis en orkan som Felix överskuggas av nästa stora naturkatastrof så glöms de snabba löftena bort. Det kommer att krävas stora insatser till bostäder och infrastruktur. Livsmedelshjälp kommer att behövas för lång tid men den kan förkortas genom projekt som gör det möjligt för folk att återgå till ett normalt liv med bostad och arbete.

Ortega har också kungjort att den nedblåsta regnskogens rikedomar ska tillfalla befolkningen. Armén kommer att stanna i området för att bevaka att inte bolag och intressen av annan karaktär nu tar tillfället att berika sig.

Lasse Wallin, 11 september 2007

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation