Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Aktion mot abortstopp i Nicaragua av Amnesty

Den 16 och 17 oktober genomförde Amnesty runt om i landet en aktion mot abortförbudet i Nicaragua med ett krav om att aborter ska avkriminaliseras i landet.

Manifestationer genomfördes på över 30 svenska orter för att uppmärksamma Nicaraguas nya strafflag, som trädde i kraft i juni 2008.  Lagen kriminaliserar alla typer av abort. I praktiken innebär det att kvinnor som genomgår abort riskerar långa fängelsestraff, även om deras liv eller hälsa är i fara om de fullföljer graviditeten, eller om de blivit gravida efter våldtäkt. Amnesty var ute och samlade in underskrifter som ska skickas direkt till regeringen i Nicaragua.

Läs mer på deras hemsida. 

Insamlingen av underskrifter pågår ännu på Amnestys hemsida. 

Läs mer om aktiviteten i Kalmar. 

 


 

 

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation