Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Det är nu 30 år sedan den Sandinistiska revolutionen.

I dagarna har en konsultfirma som kontrakterats av Sida kontaktat Vänskapsförbundet Sverige-Nicaraguas kontor för att få informationsmaterial. De vill ha solidaritetsrörelsen med i något slags propagandaprojekt som de kallar Exit Nicaragua. Det är viktigt att klargöra att VFSN inte deltar i Sidas propagandaprojekt.

Konsultbolaget har framställt ett propagandamaterial, ett brev eller affisch, som ska publiceras och skickas ut i Sverige, Nicaragua etc. Detta har på ett professionellt sätt utformats så att man nästan får intrycket av att det var svenskt bistånd som fällde Somozadiktaturen 1979. Det finns inte ett ord om motståndet mot USA:s lågintensiva krigföring, Sandino och FSLN som var föremål för den stora svenska solidariteten inom organisationer som VFSN och senare Kampanjen Nicaragua Måste Överleva som omfattade praktiskt taget hela den svenska folkrörelsen.

Underförstått i konsultfirmans framställning finns också ett meddelande om att det nu är slut. Inte bara med det svenska biståndet som vår högerregering bestraffar det nicaraguanska folket med att inte bara utfasa, utan också helt enkelt dra in delar av.

Det handlar om poster som skulle kunna användas inom FSLN-regeringens program för att bekämpa fattigdomen (Hälsovård och hjälp till småskalig jordbruksproduktion). Man vill berätta för nicaraguanerna att det också är slut med det svenska folkets solidaritet eftersom ni valde fel, ni nicaraguaner som demokratiskt gav er röst till FSLN och Daniel Ortega som president 2006. Ett av FSLN-regeringens första steg var nämligen, som man aviserat i valrörelsen, att förena sig med Kuba och Venezuela i ALBA. Carl Bildt och borgaraliansen har redan tidigare visat färg och står i spetsen för Kubahatet inom EU. Venezuelas demokrati faller inte heller på läppen.

Solidariteten mellan ALBA-länderna har skapat en gemensam styrka och därför ställde Nicaragua i förhandlingarna om Associeringsavtalet EU-Centralamerika kravet på en social fond till stöd för de fattiga länderna i Centralmerika. EU vägrade att diskutera temat och i konsekvensens namn lämnade Nicaragua förhandlingsbordet. Efter några dagar kröp EU till korset och nu hade man förstått att en social fond kanske inte var en så dum idé, trots allt. Nicaragua är uppstudsigt och står inte längre med mössan i hand och blicken mot marken när rika länder talar. Vid de amerikanska staternas (OEA) toppmöte i april uttalade sig Daniel Ortega skarpt mot USA:s blockad av Kuba och ALBA-länderna vägrade att skriva under slutdeklarationen.

 

Vi vill markera vårt avståndstagande mot Reinfeldtregeringens användande av biståndet som ett sätt att skicka politiska signaler, bestraffa och belöna.

Vår solidaritet med det nicaraguanska folket och den sandinistiska revolutionen står fast.

Vi i VFSN, liksom flera andra solidaritetsorganisationer, kommer att fortsätta med vårt stöd till Nicaragua. För oss är en exit ur Nicaragua inte aktuell.

 

18 maj 2009 

minnesdagen av Sandinos födelse 1895

 

Caroline Johansson, Lars Wallin, styrelsemedlemmar och Ingvar Enghardt aktiv i Informationsgruppen

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation