Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Du behövs

Stöd ett projekt i Nicaragua.

Julhandeln är i full gång och det är stora pengar som omsätts just nu.

Avsätt gärna en slant till projekten i Nicaragua: de behövs. Du behövs, vi behövs. 

 

Dina pengar möjliggör att människor kan utbilda sig och organisera sig för att kunna förbättra sin livssituation.

Initiativen till projekten kommer från folkrörelserorganisationer i Nicaragua. 

 

Stöd ett projekt 

 

Du kan välja att stödja VFSN genom att sätta in pengar på plusgiro 87 06 91-3 eller enbart vår projektverksamhet på plusgiro 411 99 28-2.

 

 

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation