Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Ernesto Cardenal på Bok- och Biblioteksmässan

Under årets upplaga av Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg besökte Ernesto Cardenal, en av Nicaraguas främsta poeter mässan, där han bland annat läste sin poesi och deltog i ett seminarie med KG Hammar.

Den nicaraguanska poeten, katolska prästen, före detta kulturministern och revolutionären Ernesto Cardenal deltog i flera programaktiviteter under mässan.  Hans besök var planerat sedan länge men in i det sista var det oklart om han skulle kunna komma till bokmässan, på grund av en nyligen uppblossad konflikt med Daniel Ortega, i vilken Ernesto Cardenals tillgångar frysts. Konflikten handlar om en fem år gammal rättsprocess som återupptagits, efter vad som sägs, att han i Paraguay framfört kritik mot nuvarande regim. Ett stort antal av Latinamerikas främsta författare har gått till hans försvar, bland andra Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marquez liksom det kubanska konstnärs- och författarförbundet, Uneac.

Ernesto Cardenal, född 1925, hade tidigt ett revolutionärt engagemang i sina dikter där han bland annat fördömde den våldsamma regimen i Nicaragua coh USA:s imperialistiska inflytande i Centralamerika. Han var aktiv i sandinisternas revolution 1979 och utnämdes till landets kulturminister, som han var fram till 1987. I mitten av 1990-talet bröt han med sandinisterna men är fortfarande aktiv i såväl landets politik som kulturliv.  Något annat som är utmärkande för hans poesi är hans religiösa tro. 1965 vigdes han till präst och grundade en kristen gemenskap. Det uppskattades dock inte av den katolska kyrkan, och bland annat fick han en tillsägelse av påven Johannes Paulus II vid ett besök i Nicaragua 1983. 

 

Mobilfotona är från torsdagens framträdande på stora scenen på Internationella torget, då Ernesto Cardenal läste sin poesi.  På fredagen mötte han bland annat Svenska kyrkans tidigare ärkebiskop KG Hammar i ett samtal om trons innersida och om tro och politik.

 

För att läsa mer om Ernesto Cardenals besök i Sverige och om konflikten:

Göteborgsposten 26/9

SR 10/9

Latinamerika.nu 28/9 

El Pais 22/9

La Prensa

 

 


 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation