Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Hotas kvinnors rättigheter i Nicaragua?

Forum Syd hade bjudit in Ana Maria Pizarro till ett möte i Stockholm i början av juni för att få en lägesbild av henne om utvecklingen av kvinnoorganisationernas kamp för rätten till abort. VFSN var där och lyssnade.

Pizarro är ledare för organisationen ”Si mujer” som tidigare har fått ekonomiskt stöd av Forum Syd.

2006 gick FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) med på att kriminalisera alla skäl till abort, även i de fall då moderns liv är i uppenbar fara. FSLN har efter valframgången samma år motarbetat lagens avskaffande. Ana Maria Pizarro menar till och med att partiet förföljer både organisationer och personer som försöker åstadkomma en lagändring. Bland annat har några kvinnoorganisationer utsatts för en överdriven ekonomisk granskning, utan att det har gått att beslå dem med bevis på ekonomiska oegentligheter.

Hur många kvinnor som dör på grund av abortförbudet är det ingen som vet med säkerhet. I statistiken kan fall som rubricerats som ”självmord”, eller ”plötslig död under transport” etcetera, i verkligheten vara offer för den hårda lagstiftningen. 

Nicaragua håller på att isoleras från de europeiska staterna och därmed har också civilsamhället fått svårare att göra sin röst hörd. Så länge som den svenska ambassaden fanns och Sverige var en av de ledande biståndsgivarna, var det mer tillåtet att kritisera regeringen för att inte göra tillräckligt för att utveckla kvinnornas rättigheter, enligt Ana Maria Pizarro.

Pizarro berättade att kvinnorörelsen är oenig om hur antiabortlagstiftningen bäst skall bekämpas. Hennes organisation menar att kvinnan skall ha rätt till fullständig kontroll av sin sexualitet och fruktsamhet. Andra anser att ett tillräckligt mål just nu är rätten till terapeutisk abort, alltså abort i det fallet att kvinnan exempelvis har utsatts för våldtäkt.    

 

Mats Carlsson

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation