Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Nicaragua – ”En kvinnas rätt”

Under mer än 100 år har kvinnan i Nicaragua haft rätt att gör det som kalla medicinsk abort. I november 2006 infördes en antiabortlag i Nicaragua vilket ur ett demokratiskt perspektiv är ett förödande steg i fel riktning. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska en kvinna ha rätten att bestämma över sitt eget liv.

 

 Kvinnosynen i Nicaragua

Det finns en viss problematik när det gäller männens syn på kvinnor i Nicaragua. Bara det faktum att Nicaragua är det land i Latinamerika med mest kvinnomisshandel (SIDA, landrapport 2008) talar för sig själv. En gravid ung kvinna utanför ett äktenskap i ett av världens fattigaste länder går en svår framtid till mötes och kan inte räkna med stöd från omgivningen. Har man sex innan äktenskapet blir man klassad som ”oren” och mindre värd.

 

Världens hårdaste abortlagstiftning

Att även politikerna har en nedvärderande syn på kvinnans rättigheter i ett av världens fattigaste länder gör situationen ytterligare utsatt för kvinnor i Nicaragua. Katolska kyrkan har starkt inflytande över Nicaraguas politik och det är katolicismens värderingar ligger till grund för det totala abortförbudet som trädde i kraft 2006. Enligt katolicismen har ingen, oavsett omständigheter, rätt att ta liv och det är gud som bestämmer hur många barn en kvinna ska ha. Det innebär att även om kvinnan utsätts för incest, våldtäkt eller vid risk för sitt eget liv har hon ingen rätt att välja att göra abort.

 

Konsekvenser - Utstötthet i samhället, prostitution och oavsiktliga självmord

Bland outbildade kvinnor med barn utanför äktenskap är det många som väljer att sälja sin kropp som en sista utväg. Prostitutionen är mycket utbredd i Nicaragua och eftersom att det är förbjudet med preventivmedel innebär det också att oönskade graviditeter är vanligt. Mödradödligheten och ungdomar som begår självmord har ökat sen införandet av antiabortlagen. Misslyckade abortförsök sägs vara den tredje vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i fertil ålder genom förtäring av gift för att framkalla missfall.

 

Vilka är vi?

Vi är Felicia Dahlin och Mikaela Engwall som går tredje året på Vasaskolans samhällsprogram med internationell inriktning i Gävle. Vi gör ett projektarbete om abort som mänsklig rättighet i Nicaragua. Utifrån ett samhällsperspektiv utreds komplikationerna som uppstår i och med ett införande av totalt abortförbud. Syftet med vårt projektarbete är att informera och skapa förståelse om kvinnans situation. Redan i årskurs ett väcktes ett intresse för Nicaragua och i februari åker de till Nicaragua för att lämna över de pengar som samlats in. Vi ser resan och projektarbetet som en erfarenhet för framtida studier.

 

Besök gärna www.nicaraguaprojektet.blogg.se för att följa våra Nicaraguaprojekt.

 

Vad kan vi göra?

Vi har hittills lyckats anordna en välgörenhetskväll tillsammans med 4 tjejer till som också är engagerade i olika Nicaraguaprojekt. Vår tanke var att på ett underhållande sätt informera om situationen i Nicaragua. Pengarna vi fick in (6063 kr)på inträde, lotter och privata bidrag kommer oavkortat gå till kvinnohjälpsorganisationen Mary Barreda som främst vänder sig till utsatta kvinnor. Organisationen har sedan dess start 1990 etablerat sig och arbetar bland annat med att förebygga prostitution och ge kvinnor och barn en möjlighet att utbilda sig. Amnesty International, Monica Alftin (en av grundarna till Mary Barreda) och representanter från VFSN var närvarande under kvällen och det fanns möjlighet att skriva på Amnestys Internationals protestlista mot det totala abortförbudet.

Vi tänker fortsätta att arbeta aktivt för att försöka samla in pengar till Mary Barreda och med hjälp av information om den ohållbara situationen, försöka väcka liv i frågan om rätten till abort i Nicaragua.

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation