Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Nicaraguanska kvinnors rätt till sin egen kropp.

Just nu pågår Svalornas kampanj "Rätten till din egen kropp!" Fokus för kampanjen är allas rätt till sexualupplysning, preventivmedel och säker abort, allas rätt till sin egen sexualitet oavsett kön eller sexuell läggning, och rätten att slippa utsättas för sexuellt våld.

 

2006 infördes totalt abortförbud och Nicaragua fick en av världens hårdaste abortlagstiftningar. Den nya lagen innebär att straffrihet i samband med terapeutisk abort, det vill säga då en graviditet innebär fara för kvinnans liv eller om fostret är gravt missbildat, tagits bort ur brottsbalken. Det innebär alltså att det inte görs några som helst undantag, oavsett om det handlar om att ha blivit gravid efter sexuella övergrepp som våldtäkt eller incest, eller om kvinnan är för ung för att egentligen kunna klara en fullgången graviditet. Konsekvensen av lagen blir också att det skapar en rädsla, både för gravida kvinnor med komplikationer att söka vård och också hos läkarkåren att ge vård i rädsla för att kopplas samman med abort. En person som utför en abort riskerar mellan ett och tre års fängelse och detsamma gäller för kvinnan som genomgår aborten. Enligt organisationen CISAS har minst 120 kvinnor dött under abortförbudets första två år.* Kvinnorättsorganisationerna har fått gensvar i, både nationellt och internationellt men lagen har ännu inte upphävts. 

Hanna Navier och Balder Klett Sarmentero har arbetat som informationspraktikanter på den svenska biståndsorganisationen Svalorna under hösten 2010. De är nu ute och visar kortfilmer och beättar om möten med organisationer och aktivister som kämpar för kvinnnors rätt till sin egen kropp. I samarrangemang med bisåndsorganisationen Svalorna Latinamerika och Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua höll de en föreläsning om detta på Blå Stället, Göteborg, torsdagen 12 maj.

 

Hanna och Balder driver också ett eget ideellt projekt som heter "Rätten till min kropp" som är en blogg och ett webbfilmprojekt från deras resa i Latinamerika. Det finns en färdig trailer till webbfilmprojektet som handlar om fyra nicaraguaner som kämpar för rätten till sina kroppar.

För mer information om Svalornas kampanj läs här.  

 

* Text baserad på bland annat foldern Rätten till din egen kropp, producerad Svalorna Latinamerika 2009.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation