Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

PRESSMEDDELANDE

Mauricio Medina Moreno mördades i sitt hem i Ortega, Colombia, på morgonen den 11 april 2010. Han var en aktad och respekterad urfolksledare och direktör för CRIT: s radiostation 98.0 F.M i Tolima, där arbetade som journalist och försvarade sitt folks sociala och kulturella rättigheter. Han försvarade även rätten till det fria ordet, det egna språket och rätten till en hållbar miljö.

Med anledning av mordet på vår vän och uppskattade urfolksbroder Mauricio Medina Moreno, besökte en delegation idag den 11 maj 2010, Colombias ambassad i Stockholm. Delegationen som bestod av representanter från den Samiska Riksorganisationen Same Ätnam, Sameföreningen i Stockholm, Colombianätverket, Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua  och Latinamerikagrupperna, lämnade över ett brev till ambassadören, riktat till landets president, där vi framför vår djupa oro över att fallet skall få förbli ouppklarat. Detta då enligt rapporter från Colombia, polisen på plats redan efter två dagar och utan någon misstänkt, drog slutsatsen att det rör sig om ett passionsdrama. Många urfolksledare har genom åren brutalt mördats och fallen klaras sällan upp.

Vi klargjorde vår intention att genom våra organisationer följa fallet tills det klaras upp och den/de skyldiga straffas.

Övriga undertecknare av brevet är Samerådets svenska sektion, Ñuke Mapu, Föreningen Fjärde Världen, Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter och INFONOR.

Stockholm  den 11 maj 2010 

Det Samiska Riksförbundet Same Ätnam

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation