Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Hållbar julinspiration- Emmaus Björkås julkampanj.

Köp ett presentkort på någon av Emmaus Björkås butiker, i Göteborg, Halmstad, Malmö och Borås. Alla inkomster går under julmånaden oavkortat till MCN-projekt.

Jag måste få veta spelreglerna för att kunna ändra dem, säger Maria.
- Jag behöver känna till mina rättigheter om jag ska kunna försvara dem inför min chef, säger Carlos.
- Jag vill lära mina kompisar hur de skyddar sig mot aids men de
lyssnar inte, säger Rosa.
De här ungdomarna får nytta av projektet, som folkrörelsen MCN i
Nicaragua har tagit initiativ till.
Demokrati bygger på att alla respekterar varandras åsikter och kan påverka beslut som berör dem, menar MCN:s ungdomsutskott. De tycker att ungdomar har för lite inflytande och vill att myndigheter och andra ska bli bättre på att följa de mänskliga rättigheterna och landets lagar. De ser också brist på verklig demokrati i sin egen rörelse, där många unga tjejer och killar leder och deltar i aktiviteter men styrelserna domineras av vuxna män.
Forum Syd har sagt ja till projektet och väntar besked från Sida nu i december. Om Sida säger ja till finansieringen kommer projektet att hålla på i tre år från 2010.
Målet är att ungdomar och kvinnor ska få bättre möjlighet att försvara sina rättigheter och sitt deltagande, både som nicaraguanska medborgare och inom MCN.

 

Projektet har fem delar:

1 MCN ska bli mer demokratiskt. Årliga ungdomsforum ska diskutera och godkänna arbetsplan och långsiktig strategisk plan för MCN:s ungdomsarbete. Styrelserna för ungdomsutskottet och MCN ska träffas regelbundet. Nuvarande styrelsen ska utbildas om gender och generationer.
2 MCN ska lägga upp en strategi och en metodik för utbildning av ungdomar. Man ska skriva en manual med 15 teman för unga aktivister, som håller kurser för ungdomar. Unga i Nicaragua bildar familj tidigt och teman som Värdig bostad, Jobb och Sexuella rättigheter är aktuella även för tonåringar. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna och lagar i Nicaragua.
3 Ett universitet ska hålla en kurs för 40 unga kvinnor och män i MCN med hjälp av manualen. Ungdomarna ska sedan fortbilda och mobilisera ungdomar i sin hemtrakt. Som en första övning, ska de utbilda 600 unga MCN-aktivister, tjejer och killar, med hjälp av manualen och den nya metodiken.
4 Under kommunvalet ska ungdomar göra lokala agendor, som de presenterar för kandidaterna i valet. Man vill på detta sätt göra kandidaterna medvetna om ungdomarnas krav.
5 MCN:s ungdomsutskott ska förstärkas under 12 arbetsmöten, så att arbetet blir mer jämlikt och jämställt mellan könen.


MCN står för Movimiento Comunal Nicaragüense. Vi brukar kalla dem ”folkrörelsen MCN”. Det är en ideell förening öppen för alla. MCN finns över hela Nicaragua och organiserar folk i stadsdelar och byar. Där löser de lokala frågor, främst bland människor med låga inkomster. De lokala frågorna knyts samman i den nationella rörelsen, som till exempel enats om en strategi för folkhälsa och som trycker på regeringen för att förbättra lagen om bostäder till de fattiga. MCN använder både massiva protester på gatorna och dialog med ministrar, när det är möjligt.


Emmaus Björkå samarbetar med folkrörelsen MCN sedan den folkliga befrielserörelsen FSLN, sandinisterna, förlorade valet för tjugo år sedan.

Du stödjer MCN:s arbete för ökad demokrati när du handlar Emmaus Björkås presentkort under decembermånad. Du gör skillnad!

Hämta kampanjen som PDF här. 

För mer information: www.emmausbjorka.se

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation