Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Vfsn och GDPR

EUs personuppgiftslag GDPR och VFSN

VFSN:s behandling av medlemmarnas personuppgifter som medlemmarna själva skickat in eller som kommer från tredje part, tex hitta.se eller andra sökmotorer (namn, postadress, födelseår, telefonnummer, e-postadress och kontonummer):

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring VFSN:s verksamhet.

VFSN använder också uppgifterna för att administrera medlemskapet. Bokföringslagen kräver att VFSN också registrerar bidragsgivare.

VFSN spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är skyldiga att spara information enligt lag och avtal med våra finansiärer.

VFSN publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Medlemmar och bidragsivare har rätt att få veta vilka uppgifter VFSN lagrar. Rättigheter : Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

För att bli medlem i VFSN och få ta del av information behöver vi vissa personuppgifter.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation