Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Demokrati & Folkbildning

Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildades 1979. Tillsammans med nicaraguanska organisationer arbetar vi för en rättvis världsordning.

Det övergripande målet med VFSN:s arbete är fattigdomsreducering genom hjälp till självhjälp. Genom att stödja nicaraguanska organisationer i deras arbete hoppas vi främja fattiga och marginaliserade människors möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. Vi vet att det finns idéer och vilja till förändring och organisering. Men vi vet också att det saknas medel och verktyg för att förverkliga detta. Därför stödjer VFSN folkliga organisationer på basnivå i Nicaragua.

Påverkan och opinionsbildning i Sverige är en viktig del i VFSN:s arbete. Vi anordnar bland annat föreläsningar, seminarier, ger ut ett nyhetsblad och deltar i debatter. VFSN är en medlemsbaserad organisation som drivs ideellt. VFSN består av lokalavdelningar och grupper i Sverige med ett nationellt kontor i Stockholm. Arbetet i Nicaragua drivs av våra samarbetsorganisationer i landet i samråd med vår projektgrupp. Föreningens verksamhet får stöd genom det svenska biståndsorganet Sida.

Allt arbete präglas av genusperspektiv, demokratitanke och hållbar utvecklingsprofil.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation