Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Det började med en frihetskamp

Redan 1979 hade europeiska och amerikanska solidaritetsgrupper börjat stödja sandinistrevolutionen. Efter århundraden av förtryck hade det börjat koka i Nicaragua och folket hade börjat gå till kamp emot diktatur och despotism.

I Sverige fanns en regering som sympatiserade med frihetskampen, till exempel stödde man kraftfullt alfabetiserings-kampanjen 1981-82 via ABF. Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua VFSN, bildades 1979 genom sammanslutning av små lokala kommittéer främst för att ge politiskt och ekonomiskt stöd till Nicaragua, detta lilla land inte större än Småland och Blekinge som nu hamnade på tidningarnas förstasidor. Under de följande åren skickades arbetsbrigader för bland annat kaffeplockning och skolbyggande. Insamlingar av kläder följdes av mediciner, sjukhusutrustning, fotogenlampor, plogar, cyklar, och bussar. Uppfinningsrikedomen var stor liksom viljan att engagera sig ideellt. Sida betalade dessutom frakterna av solidaritetsgodset.

När den sandinistiska regeringen besegrades i val 1990, blev det svårare att hitta lämpliga projekt för arbetsbrigader. Dessutom hade Nicaragua inte någon brist på arbetskraft. I stället satsade VFSN på studieresor till landet under somrarna. Man beslöt också att börja stödja folkrörelser och lokala organisationers initiativ i form av utvecklingsprojekt. Projektverksamheten har sedan dess fortsatt och är nu grunden för VFSN:s arbete i Nicaragua.

Nicaragua räknas fortfarande som Latinamerikas näst fattigaste land, efter Haiti, med låg inkomst per capita och en enorm utlandsskuld. Inkomstskillnaderna är bland de största i världen och de demokratiska systemen är vacklande. Därför fortsätter VFSN sitt arbete för Nicaragua med att stöda den nicaraguanska folkrörelsen.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation