Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Informationsgruppen

Informationsgruppen arbetar med upplysning och informationsspridning och PR. Vi har även hand om nyhetsblad till VFSN:s medlemmar.

Vi tar tacksamt emot artiklar och annat material. Du kan nå hela informationsgruppen via e-postadressen info@vfsn.se, eller enskilda ledamöter på nedan angivna adresser.

Samordnare


Jennie Wangel,
jennie.wangel@vfsn.se


 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation