Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Solidaritet & Stöd

För att kunna skapa verktyg ut ur fattigdom och förtryck använder VFSN olika metoder.

Vi är övertygade om att demokratiska organisations- och beslutsformer stärker både den lilla gruppen och den internationella solidariteten. Vi är också övertygade om att organiserade individer kan förändra samhället. Därför samarbetar VFSN med och stöder lokala organisationer, vilkas mål är att stärka det civila samhället, för att kunna påverka.

I Sverige ägnar vi oss åt opinionsbildning och informationsarbete. Vi hjälper till att organisera utbyten, stöttar resande skolor, studenter och grupper mellan Sverige-Nicaragua. Mellan åren 2001-2010 hade vi även ungdomspraktik med ungdomspraktikanter som deltagit i projekt i Nicaragua och informerat i Sverige. VFSN har åter sökt medel för att starta upp ungdomspraktiken i Nicaragua.

VFSN:s verksamhet finansieras av Sida och genom insamlade medel.

Läs mer om vår verksamhet i Sverige och vad vi arbetar med i Nicaragua.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation