Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Verksamhet i Nicaragua

VFSN:s arbete i Nicaragua bedrivs av våra samarbetsorganisationer i landet i samverkan med vår projektgrupp.

Grunden för VFSN:s arbete är stödet till Nicaragua. Stödet förverkligas främst genom de projekt som VFSN stödjer ekonomiskt. Initiativen till projekten kommer alltid från våra samarbetsorganisationer som tillsammans med grupper som de i sin tur arbetar med lägger upp projektplanen. Sedan diskuteras projektförslagen organisationerna emellan och med VFSN:s projektgrupp.

Projekten väver samman utbildningar i miljö, genus, och påverkansarbete med praktisk organisering i kvinno- by och ungdomsgrupper som arbetar med odling, djurhållning, livsmedelsförädling, kultur och idrott.

VFSN samarbetar och stödjer lokala organisationer vilkas mål är att stärka det civila samhället. Detta tror vi är en förutsättning för en mer demokratisk och rättvis samhällsutveckling. VFSN:s samarbetsorganisationer arbetar också med opinionsarbete kring bland annat klimatförändringar, sexuell och reproduktiv hälsa och könsroller.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation