Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Verksamhet i Sverige

Vi jobbar även på hemmaplan för att förändra. Därför är opinions- och informationsarbete en viktig del i VFSN:s arbete.

I Sverige informerar vi genom våra kanaler som vår hemsida, och Facebook, anordnar olika föreläsningar och deltar i bistånds- och utvecklingsdebatten. Vi anordnar informationsturneér med både svenska och nicaraguanska föreläsare.

De olika lokalgrupperna runt om i landet deltar och anordnar seminarier, marknader, studiecirklar, filmfestivaler och informationsträffar. VFSN har sitt huvudkontor i Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation