Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Vi vill stärka det civila samhället

Vi tror inte på kortsiktiga lösningar som bara lindrar fattigdom, utan istället verkar vi för ett långsiktigt stöd till permanent förändring.

För att göra detta arbetar vi tillsammans med grupper i Nicaragua och genomför projekt. VFSN har en stark profilering på hjälp till självhjälp. Vi vill att alla människor ska ha möjlighet att påverka sin egen livssituation, därför är vi med och skapar verktyg till människor så att de själva kan påverka.

VFSN tror på demokrati, jämställdhet och en hållbar utveckling, men att vi måste samarbeta för att nå fram till de målen. Genom att stärka människan, stärker vi det civila samhället och därmed en bättre och rättvis global utveckling.

Du kan också vara med, så engagera dig nu!

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation