Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

De Modlösa – en roman om modet att våga se

Vänskapsförbundet Sverige-Nicaraguas samordnare i Managua, Erik Holmberg, är en man som vacklar mellan stödet och kritiken till sandinisterna som han till slut lutar mot. Han undrar huruvida han har ”satsat på rätt häst” i detta svårbegripliga centralamerikanska land. Han flyr från ett Sverige som visat honom gränserna för hur mycket kritik systemet tål, från en skribent på Göteborgspostens kultursida, en son som han inte vågat träffa och ett land där toleransen och demokratin är blott en fernissa som förskönar ett allt hårdare klimat inom och bortom de egna gränserna.

John Lapidus roman De Modlösa handlar om den mödosamma vägen till politisk identifikation och engagemang, om den svenska självbilden gentemot tredje världen som i grunden välmenande och solidarisk, om dess praktik full av koloniala fördomar samt om den egentliga politik Sverige för utomlands i imperialismens tjänst. Framför allt handlar romanen om modet att inta en självkritisk hållning i förhållande till Den Andre för att kunna leva tillsammans med och inte mot resten av världen.

Såsom huvudrollen har författaren själv arbetat som VFSNs koordinatör i Nicaragua, och såsom så många andra har han blivit upprörd över den svenska ambassadören Eva Zetterbergs ständiga inblandningar i landets inre angelägenheter genom veckovisa intervjuer i medierna där hon recenserar nicaraguansk politik. I romanen volonterar Erik Holmberg för att spionera, för sandinisternas räkning, på ambassadens personal för att ta reda på turerna kring beslutet att knyta svenskt bistånd till landets accepterande av IMFs nyliberala krav – ett beslut med allvarliga konsekvenser för ett litet och fattigt land som försöker ta sig ur beroendets klor i tider av global kapitalistisk kris.

De Modlösa är på sätt och vis en självbiografisk politisk spionthriller. Många av de skeenden som beskrivs har på ett eller annat sätt verkligen ägt rum, och många av de diskussioner som Lapidus tar upp baseras på författarens egna erfarenheter som biståndsarbetare. Jag arbetade själv i landet i ett halvår för fyra år sedan för en nicaraguansk social rörelse och kan intyga det.

Romanen måste läsas av alla dem som har arbetat med biståndsfrågor i tredje världen, av alla dem som har rest eller tänker resa till Nicaragua samt av alla dem som vill få ett grepp om detta land och dess osnygga (eller snarare förtalade) sandinistregering som nyligen har befriat landet från analfabetism.

De Modlösa tillhör den slags svensk litteratur som fattades efter det att Göran Palm på 1960-talet skrev En Orättvis Betraktelse. Nämligen en konkret kartläggning, inte bara om hur fruktansvärt människorna ”där nere” lever, utan om vilken roll vi ”svenskar” spelar i att det blir som det faktiskt är. Idag, när Olof Palme är definitivt död och Sveriges självbild som progressiv kraft i världen suddas ut av till exempel insatsstyrkan i Afghanistan, JAS-planets försäljning eller Stenbeckssfärens inblandning i kuppen i Honduras är det extra angeläget att ta del av Lapidus reflektioner.

Jorge Capelán

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation