Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Ungdomspraktik

VFSN hade under 2017 praktikanter i Nicaragua, då fem praktikanter gjorde sin praktik med fokus på fotboll.Vår samarbetsorganisa
tion MCN Somoto i norra Nicaragua hade fem (5) praktikanter från Sverige hos sig. Praktiken pågick under fem månader under december 2016 - maj 2017.

För att läsa praktikanternas blogg:
Kickainica

Läs också mer på praktikanten Fannies blogg:

Läs mer om praktiken här:
Praktikantprojekt med fokus på ungdomar, fotboll, jämställdhet och demokratisk organisering


Tidigare praktikantverksamhet
VFSNs ungdomspraktikanter har tidiagare praktiserat inom områdena förnybar energi, idrott och sömnad. Praktiken har till stor del byggt på eget arbete och egna initiativ, och varit inriktad på praktiskt arbete. Praktikanterna är praktiker som delat med sig och utbytt erfarenheter inom sina områden. Viktiga delar i praktiken var jämställdhet och att bo hos en familj och delta i dess vardagsliv.

VFSN har under åren 2001-2017 haft totalt 24 ungdomspraktikanter mellan 20-30 år som praktiserat i Nicaragua.
Praktikerna pågick i nio månader varav praktikanterna spenderade drygt sex månader i Nicaragua. Innan avresa hölls en månads utbildning i Sverige och efter hemkomst genomförde praktikanterna ett informationsarbete under en dryg månads tid.

Just nu har VFSN inga planer på att anordna en ny praktik, men du är varmt välkommen att kontakta oss för frågor och mer information.


 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation