Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Ungdomspraktik

VFSN har åter startat upp praktikantverksamheten i Nicaragua. Just nu är fem praktikanter i Nicaragua för att göra sin praktik som har fokus på fotboll.Vår samarbetsorganisa
tion MCN Somoto i norra Nicaragua har just nu fem (5) praktikanter från Sverige hos sig. Praktiken pågår under fem månader  under december 2016 - maj 2017.

Följ praktikanternas blogg här:
Kickainica

Läs också mer på praktikanten Fannies blogg:

Läs mer om praktiken här:
Praktikantprojekt med fokus på ungdomar, fotboll, jämställdhet och demokratisk organisering


Tidigare praktikantverksamhet
VFSNs ungdomspraktikanter har praktiserat inom områdena förnybar energi, idrott och sömnad. Praktiken har till stor del byggt på eget arbete och egna initiativ, och varit inriktad på praktiskt arbete. Praktikanterna är praktiker som delat med sig och utbytt erfarenheter inom sina områden. Viktiga delar i praktiken var jämställdhet och att bo hos en familj och delta i dess vardagsliv.

VFSN har under åren 2001-2010 haft totalt 19 ungdomspraktikanter mellan 20-30 år som praktiserat i Nicaragua.
Praktiken pågick i nio månader varav praktikanterna spenderade drygt sex månader i Nicaragua. Innan avresa hölls en månads utbildning i Sverige och efter hemkomst genomförde praktikanterna ett informationsarbete under en dryg månads tid.

VFSN har under några år haft uppehåll med ungdomspraktiken. Vi har åter sökt medel för att starta upp verksamheten hos Forum Syd och under 2016 fått den beviljad.

Du är varmt välkommen att kontakta ansvariga för ungdomsverksamheten!

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation