Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Idrottspraktikanter

År 2003 åkte tre ungdomar till Nicaragua som idrottspraktikanter och 2005 fick ytterligare två ungdomar chansen.

Uppgiften för basketpraktikanterna har varit att genom samarbete med Club de Jovenes i Lechecuagos bygga upp en bestående basketförening för både killar och tjejer. Detta eftersom VFSN tror att idrott verkar för ökad demokrati och jämställdhet då ungdomar samlas under demokratiska och öppna former och samtidigt bryter mot traditionella könsroller när tjejer ägnar sig åt typiskt ”manliga” aktiviteter såsom basket.

Målet i Nicaragua för basketpraktikanterna var:

  • Bidra till att lag och klubbar utvecklas i mer demokratisk och jämställd riktning.
  • Erbjuda ungdomarna ett fritidsintresse för att undvika drogmissbruk och ge dem (framför allt de kvinnliga spelarna) nya vänner och ett liv vid sidan om hushållssysslorna. Öka deras tro på sig själva och därigenom stärka kvinnornas ställning i samhället.
  • Lägga grunden till att det i framtiden finns en självständig och ömsesidig relation mellan Club de Jovenes och en basketklubb/basketgymnasium i Sverige.
  • Att dokumentera erfarenheterna inför kommande informationsarbete.
Se även artikeln Basketen gav tjejerna ökat självförtroende av Karin Ander och Sara Mellander, ungdomspraktikanter hos Club de Jovenes i Lechecuagos år 2003/2004.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation