Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Praktikanter inom förnyelsebar energi

VFSN har i flera år haft praktikanter inom förnyelsebar energi, i samarbete med den nicaraguanska organisationen Aso Fenix.

År 2009/2010 hade VFSN fyra praktikanter hos samarbetsorganisationen Aso Fenix. Sara bloggade under sin tid i Nicaragua. Läs Saras blogg Into the wild. I slutet av sin Nicaraguavistelse skrev August en artikel om livet i byn Corozo och om projektet. Läs Augusts artikel.

I september 2007 åkte praktikanterna Rebecka och Eric iväg till Nicaragua. De bodde hos familjer på landsbygden under sju månader och deltog i projekt inom förnyelsebar energi. Praktikanterna genomförde sitt informationsarbete under maj månad 2008.

Läs Rebeckas resedagbok på Resdagboken.

Läs Erics resedagbok på minTur.se.

 


Besök hos praktikanterna

I januari 2008 åkte representanter från VFSNs ungdomspraktikgrupp till Nicaragua för att göra en utvärdering på plats med praktikanterna, träffa vår samarbetsorganisation Aso Fenix, planera inför informationsarbetet i Sverige, samt se några av de projekt som praktikanterna deltagit i.

Det har gått lite mer än halva tiden på plats i Nicaragua och praktikanterna har hunnit med mycket. Sedan september har de bott hos familjer i området Boaco utanför Managua och deltagit i projekt. Det var verkligen roligt att få se var de bor, deras byar, träffa deras familjer och se några av de projekt som de deltagit i. 

Vi träffade Eric i Malacatoya, där de haft sin bas större delen av tiden, byn ligger högt upp i bergen och var väldigt grön och vacker. Vi var med på ett möte med kommittén i byn, med representanter från de familjer som bor i byn.  Bland annat så diskuterades en schemaläggning av strykning. Elektriciteten har relativt nyligen kommit till byn och näst högsta prioritet efter önskemål om television är just strykjärn. Problemet är bara att förbrukningen inte räcker om alla vill stryka samtidigt. Man diskuterade även kommande projekt, däribland ett turismprojekt som är på väg att initieras. Planer finns på att kunna hysa turister som är intresserade av att få uppleva landsbygd, få bo hemma hos familjer och även delta i något förnyelsebart energiprojekt eller få vara med och plocka kaffe i byn. Tanken är att man på så sätt  ska kunna få in pengar för att öka standarden i de byar  som ska ingå i turismprojektet. Det verkar vara ett mycket intressant projekt och praktikanterna deltar i förberedelser och projektplanering.

Erik lagar pannkakor

 Eric lagar pannkakor.

Eric lagade pannkakor till alla på mötet, vilket var mycket uppskattat. Några tuggade lite skeptiskt först men såg sen nöjda ut med de nygräddade godheterna. Det tillhör inte vanligheten att män deltar i det nicaraguanska köket, så det har även getts  lite skeptiska blickar på Eric när han har velat delta i matlagningen. En stor del av tiden handlar också om att lära känna varandras kulturer och utbyta erfarenheter och en viktig del i praktiken handlar om jämställdhet- och genustänkande.

 

Dagen efter åkte vi och hälsade på Rebecka  som var i Potrerito utanför Bramadero någon timme från Malacatoya. Hon hade precis flyttat in till en familj där hon ska bo ett tag framöver och delta i ett vattenprojekt.

Rebecca_och_Emma         Rebeccas_hus

 Rebecca och Emma med Rebeccas familj.      Rebeccas hus i Potrerito.

De första veckorna i Nicaragua läste praktikanterna spanska och sedan fick de åka ut till sina familjer i Malacatoya. De har under hela tiden deltagit i olika projekt med förnyelsebar energi men en stor del av tiden går också åt till att göra små sociala projekt, umgås, utbyta erfarenheter och kunskap.

Liksom folk i byn tyckte det var ovant att se Eric delta i matlagning tyckte många det var konstigt att Rebecca som tjej skulle delta i det fysiska arbetet med att gräva och mura. Men efter att ha deltagit med spade och huggit tag så var det ingen som sa något längre mer än positiva kommentarer.

Ett projekt som praktikanterna deltagit i är en solpanelsinstallation utanför Bramadero. Tanken är att det i framtiden ska bli en frukt- och köksträdgård runtom som ska gynna bybefolkningen, och träd och grödor har planterats i området. Praktikanterna handleds av Jaime Muñoz från vår samarbetsorganisation Asofenix som driver en mängd olika projekt inom förnyelsebar energi. Jaime hade även hand om förra omgångens praktikanter.

 

Rebecca_och_Jaime  Solpanel

   Rebecca och Jaime.                               Solpanelen utanför Bramadero.

Solpanel_Jaime

 Jaime förklarar installationen.

 

När praktikanterna kommer hem i april månad ska de ut på en månadslång informationsturné runt om i Sverige och berätta om sina erfarenheter och projekt.  Vi lämnade dem mitt i arbetet att styra upp sin turné och med planering inför kommande projekt under deras tid som är kvar i Nicaragua.

 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation