Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Praktikantprojekt med fokus på ungdomar, fotboll, jämställdhet och demokratisk organisering

Mellan december 2016 och maj 2017 pågår VFSN:s ungdomspraktik. Denna omgång har huvudfokus fotboll.

Om 2016/2017 års ungdomspraktik:

Syftet med projektet är att öka intresset för och kunskapen om jämställdhet, demokrati och globala frågor hos unga i Sverige och unga i Nicaragua och att underlätta förståelsen genom ett gemensamt idrottsintresse.

Praktiken ger dig ett unikt tillfälle att bo och arbeta i ett annat land. Du jobbar med ditt stora intresse fotboll och samtidigt deltar du i en lokal nicaraguansk organisations arbete. MCN Somoto arbetar med lokal demokratisk organisering, deras mål är att stärka främst kvinnors och ungas position och deltagande i samhället. Man kombinerar teori och praktik, förutom workshops och utbildningar arbetar man med organisering av fotbollslag, dansgrupper och andra kulturaktiviteter. Organisering av sportaktiviteter är en metod att skapa en meningsfull fritid för ungdomar.

Praktikantarbetets fokus kommer att vara i MCN Somotos ungdomsverksamhet. Tonvikten för ditt arbete som praktikant blir att arbeta med de lokala fotbollslagen som bildats ute i byarna. Du ska fungera som tränare och hjälpa till att organisera turneringar mellan byarna. Dessutom kommer du att delta i organisationens arbete med utbildningar och workshops som handlar om t ex organisering, genus, sexuell och reproduktiv hälsa, miljö och praktiskt påverkansarbete.

Du kommer att bo hos en familj på landsbygden i en by utanför den lilla staden Somoto i norra Nicaragua.

Före praktikperioden i Nicaragua deltar du i två seminarier i Sverige. Då får du praktisk information, lär känna VFSN (Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua), du får utbildning om biståndsfrågor och globala frågor, vi går igenom om din roll som praktikant och pratar om säkerhet.

Sen följer den drygt fem månader långa vistelsen hos MCN Somoto. Efter ungefär halva praktiktiden organiseras en träff där praktikanter, deras nicaraguanska handledare och VFSNs samordnare deltar, och gör uppföljning och utvärdering av den pågående praktiken.

Informationsarbete är en stor och viktig del av praktiken. Målet är att nå unga i Sverige och öka intresset för globala frågor, jämställdhet och demokrati. Under praktiktiden innebär det att man bloggar, syns på sociala medier, kanske hörs i lokalradio, skriver artiklar för olika tidningar, lokalpress etc. Under en vecka mot slutet av praktiktiden ges praktikanterna tillfälle att på heltid och på annan plats i Nicaragua gemensamt jobba med infoarbetet. Då planeras hur informationsmöten i Sverige ska utformas och genomföras. Kontakt tas med lämpliga föreningar eller organisationer där man efter återkomsten genomför minst två, gärna fler, informationsmöten i Sverige.

Direkt efter hemkomsten hålls en hemkomstträff med de svenska handledarna.

Varje praktikant skriver en slutrapport och ett utvärderingsseminarium avslutar praktikantprogrammet.

 

PROFIL

Vi söker dig som

 • har ett intresse för internationella frågor
 • har stort intresse för fotboll
 • har erfarenhet att träna unga i fotboll
 • har erfarenhet av att leda ungdomsgrupper
 • har erfarenhet av ideellt engagemang eller föreningsarbete
 • har någon kunskap i spanska
 • har förmåga att ta egna initiativ
 • kan arbeta bra tillsammans med andra
 • har lätt att anpassa dig till nya miljöer och situationer
 • är beredd att arbeta och leva under enkla förhållanden
 • är mellan 20 och 30 år vid ansökan
 • är nordisk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd

 

Finansiering

VFSN bekostar flygresa, uppehälle med kost och logi, lokala resor i jobbet, visum, vaccinationer (max 2000kr) och försäkring. Vid seminarierna står VFSN för resa, kost och logi. Lön utgår inte. CSN kan ej sökas.

Praktikprogrammet finansieras av Sida genom Universitets- och Högskolerådet och Forum Syd.

Ansökan
Praktiken pågår december 2016-maj 2017.

Kontakt med VFSN                                                                                                                   
Har du frågor så kontakta VFSNs samordnare för praktikantprogrammet             
Kerstin Fallgren 0738340550 epost: kerstin@fallgren.com                                      
Helena Prane 0723341444 epost: helena_prane@hotmail.com

Tidsplan
VFSNs praktikantprogram börjar i oktober 2016 och pågår till juni 2017. För en mer detaljerad tidsplan läs mer på Datum för praktikantprogrammet

Vill du veta mer?
Vi har sammanställt svar på en del vanliga frågor på en egen sida. Du kan läsa dem på Vanliga frågor 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation