Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Frågor och svar – praktikant


Varför kan jag inte söka om jag är över 30 år?

VFSNs praktikantprogram finansieras av Universitets- och Högskolerådet och det är de som sätter riktlinjerna för verksamheten. Det är de som sätter åldersgränserna. Övergripande riktlinjer för programmet finns att läsa på www.utbyten.se/praktikantprogrammet

Måste jag ha en högskoleutbildning för att söka?
Nej, VFSN vill ha en bredd av praktikanter med många olika erfarenheter. En erfarenhet som vi lägger vikt vid är engagemang inom föreningar.

Måste jag ha varit engagerad i någon biståndsorganisation?
Nej, vi ser allt föreningsarbete som meriterande.

Vilka kostnader står VFSN för?
VFSN bekostar resa, visumkostnader, försäkringar, ersättning för vaccinationer (upp till 2000 kr). Kost och logi i familj samt resor i arbetet. Om man gör semesterresor på helger under tiden ute så får man stå för dessa kostnader själv. Vid träffar och seminarier i Sverige bekostar VFSN resa, mat och enkelt boende.

Kommer jag laga min egen mat?
Nej, troligtvis inte, du bor i familj och deltar i familjens måltider.

Jag är vegetarian, kommer jag att få vegetariskt?
Vegetarisk mat fungerar absolut. Man ska dock vara medveten om att utbudet av vegetarisk mat i Nicaragua är begränsad och att det inte finns samma råvaror som hemma. Man får vara beredd på att det är lokal mat som serveras och det är det vi baserar ersättningen på. Det brukar inte heller vara problem med allergier men det är viktigt att du berättar det för oss samt att du själv tar ansvar under praktiken.

Vilka vaccinationer behöver jag? 
Det beror på din grundskydd. Du måste snarast efter antagning ta kontakt med en vaccinationscentral för ett individuellt vaccinationsprogram.

Hur finansieras praktiken?
VFSN söker bidrag för praktikantprogrammet hos Universitets- och Högskolerådet genom Forum Syd. Du kan läsa om programmet på Universitets- och Högskolerådets webbplats; www.utbyten.se. Den svenska biståndsmyndigheten SIDA finansierar programmet via Universitets- och Högskolerådet.

Får jag någon lön?
Nej det är en praktik. VFSN står för dina kostnader för mat, uppehälle och resor. Privata kostnader under praktiken står du för själv.

Behöver jag ha egen utrustning som dator och kamera?  
Ja det är en stor fördel då du lättare kan dokumentera och t ex blogga under din praktiktid. Tillgång till internet är oftast inte möjlig ute i byarna, men finns i Somoto.

När kommer jag att åka ut?
Utresan blir i mitten av december. För mer information om datum gå till sidan
Datum för praktikantprogrammet

Måste jag kunna spanska?
Meriterande är viss kunskap i spanska. Du har kanske läst spanska några år i grundskolan eller gymnasiet. Det är inte särskilt vanligt att man kan engelska i Nicaragua så lite kunskaper i spanska språket behövs. Tänk på att du kan gå en kurs under hösten för att väcka slumrande kunskaper eller påbörja ditt lärande.

Jag har gjort praktik på annan organisation, kan jag söka hos er?
Om du tidigare åkt som praktikant finansierad genom UHR kan du inte söka igen. Har du gjort annan typ av praktik, exempelvis genom en utbildning så går det bra att söka.

Vad kommer jag att lära mig?
Du kommer att få insikt i hur en lokal organisation arbetar för att förbättra villkoren för människor. Hur man i praktiken arbetar inom svenskt utvecklingssamarbete och hur man omsätter erfarenheterna till ett informationsarbete i Sverige. Dessutom kommer du att få ovärderliga erfarenheter på ett personligt plan, lära känna nya människor och knyta många nya kontakter.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation