Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Vår verksamhet

Redan 1979 hade europeiska och amerikanska solidaritetsgrupper börjat stödja sandinistrevolutionen. Efter århundraden av förtryck hade det börjat koka i Nicaragua och folket hade börjat gå till kamp emot diktatur och despotism.

Vår verksamhet består av många olika delar för att samverka för en demokratisk utveckling. Verksamheten bedrivs främst av ideellt arbete genom våra lokalgrupper runt om i landet. Genom huvudkontoret i Stockholm koordineras mycket av arbetet i Sverige.

Vår verksamhet i Sverige omfattar informationsarbete och insamlingar till projekt. I Nicaragua omfattar arbetet opinionsarbete och koordinering av projektverksamheten. Alla initiativ till projekten tas från grupper i Nicaragua. Det är en av grundtankarna för VFSN, att stödja folklig organisering på basnivå, grupper och organisationer som själva försöker förbättra sina livsvillkor.

Lokalgrupperna sprider information om Nicaragua på olika sätt. VFSN har en nationell styrelse, lokalavdelningar och arbetsgrupper som bland annat innefattar information, projektverksamhet, ungdomspraktik. Vi samverkar med andra solidaritetsorganisationer i landet. VFSN är en platt organisation där allas röst och arbete är lika viktigt.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation