Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Vår verksamhet i Nicaragua

VFSN har varit aktiva i Nicaragua sedan 1980. Sedan 2001 finansieras merparten av det stöd som ges till Nicaragua genom Forum Syd.

Tanken med projekten är att stödja folklig organisering på lokal nivå, det vill säga människor som själva försöker förbättra sina livsvillkor. Den övergripande målsättningen är att verksamheten ska leda till bättre organisering i våra nicaraguanska samarbetsorganisationer och i de grupper och byorganisationer de arbetar med. Projektverksamheten är uppbyggd på så sätt att teoretisk utbildning och praktisk organisering vävs ihop.

VFSN:s samarbetsorganisationer arbetar med människor på landsbygden där en stor andel är småbönder. Vi stödjer projekt som går ut på mer diversifierad odling, hållbara odlingsmetoder och gemensamma hönsprojekt. I det ingår till exempel trädplantering och metoder för hållbar bevattning.

Vi stödjer också projekt riktade mot ungdomar där stort fokus ligger på jämställdhetsfrågor och demokratiutbildning. I det ingår till exempel diskussioner kring könsroller och sexuell och reproduktiv hälsa.

Eftersom projekten har ekonomiskt stöd genom Forum Syd, som administrerar stöd från SIDA, finansieras 90 procent av totalkostnaden av SIDA-medel. Resterande belopp samlas in i Sverige av medlemmar och sympatisörer.

Det viktiga med VFSN:s projektverksamhet är att initiativen alltid tas från de personer i Nicaragua som berörs av verksamheten. Det är en viktig grundtanke från oss, att bistånd och stöd inte ska komma ovanifrån.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation