Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Erfarenhets utbyte i projekten med lånefonder

Den 7 och 8 maj 2009 ägde rum ett erfarenhets utbyte mellan de små projekt med lånefond som finansieras av VFSN. Evenemanget hölls i Somoto och deltog 30 personer från kommunerna Posoltega, Condega, Pueblo Nuevo, San Lucas, Cusmapa och Somoto. För närvarande genomförs 10 projekt som ger  krediter till 467 personer i de olika målgrupper. Kreditmottagarna investerar i små skala i syfte att förbättra sina levnadsvillkor. Varje projekt har en strukturerad organisation där det finns en kreditkommittée med definierade kreditpolicies.

Målet var att utbyta erfarenheter och förbättra de kreditpolicies som finns, samt definiera strukturen för en bruksanvisning för de kreditkommitteerna så att de förbättrar deras organisationsnivå. Resultatet av utbytet var en del ändringar som gjordes i kreditpolicies dokument samt en definition på bruksanvisningens struktur för de kreditkommittéerna, dess mål, sätt att leda och funktioner för varje position. Sammanfattningsvis, detta gäller för varje projekt under de kommande tre månaderna.

Erich Chavarría & Darío Sánchez

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation