Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Organisatoriska omstruktureringar i bageriprojektet i Posoltega kommun

För fyra år sedan startade vi vårt samarbete med organisationen AMDES i Posoltega kommun, ca 120 kilometer från Managua västerut. Ett bageriprojekt, för ensamstående och arbetslösa kvinnor från stadsområden, startades.

AMDES inledde sitt arbete efter orkanen Mitch, genom att ge stöd i psykisk hälsa till de överlevande från jordskreden i Casitas kulle där mer än två tusen människor dog och flera byar försvan från kartan. Sedan dess har AMDES kapacitet på fältet utvidgas till att omfatta arbete på byarna vad gäller utbildning, men med produktiva projekt, hade AMDES inte så mycket erfarenhet, tills VFSN: s godkände och finansierade bageriprojektet. Detta projekt var av mycket lärande för AMDES då de ansåg att även om projektet gynnade ogifta och arbetslösa kvinnor, kvinnorna i sig var inte beredda att arbeta i ett kooperativ, gemensam, utbredd i dessa kvinnor var en individualistisk och osolidarisk mentalitet. Så att, trots alla ansträngningar AMDES  gjorde, i slutändan misslyckades bagerietprojektet, men eftersom varje misslyckande liksom framgångar innebär nya lärdomar, AMDES växte som organisation med lokal förankring. Vid utvärderingen av bageriprojektet som gjordes av VFSN tillsammans med AMDES, framkom att en liten grupp kvinnor i bageriet skyllde mellan varandra och till slut medgavs att den individualistiska mentaliteten, och deras särintressen var ett hinder för enighet och solidaritet och för organisationens utveckling.

Vi lät tiden gå tills igen i en dialektisk process, en ny grupp kvinnor skulle uppstå och utifrån sina egna behov skapa en organisation och ansöka de materialet för inrättande av en bageriverksamhet. Denna grupp som består av 13 kvinnor, är från byn La Virgen, 6 kilometer från Posoltegastaden och nu återtar både projekt initiativet från den tidigare gruppen, dess lärande, och lärdomarna från andra grupper som har varit framgångsrika, tex Los Mangles och Los Zanjones, två framgångsrika projekt som VFSN finansierar och som AMDES bedriver tillsammans med de organiserade grupper ute på byarna.

Den 13 maj 2010, vid ett möte med deltagande av de lokala myndigheter och representanter från andra organisationer såsom GPC, levererades av AMDES det materialet som förvarades av bageriprojektet till den nya gruppen, som entusiastiskt åtagit sig att verklighetsgöra sin dröm om att äga ett bageriföretag och genom det förbättra deras ekonomiska situation. De material som gavs är: knådningsmaskin, motor till knådnings maskin, kokkärl, mixer, ett kylskåp, hyllor, bord, 800 tegelstenar. Materialet värderas till 1,425 USD. Denna grupp av kvinnor har vidtagit åtgärder och lyckats få en bit av mark där de kommer att bygga ugnen, de har också knackat på dörrarna av altruistiska människor med syfte att få hjälp med utbildning och insatsvaror för byggandet av ugnen.

AMDES har varit rådgivare åt den nya kvinnogruppen, utbildat och träna dem för att på ett organiserat sätt stödja de att uppfylla sin dröm om upprättandet av bageriföretaget. Borgmästaren har lovat att ge cement som behövs för att bygga ugnen. VFSN: s koordinatörer deltog i ett möte för att kontrollera att gruppen är organiserad och diskuterade med dem nya idéer om verksamhetsutveckling utifrån de erfarenheter som gjorts med den tidigare kvinnogruppen. Kvinnogruppen i byn La Virgen är motiverade och engagerade och lovat att genomföra och driva fram bageriprojektet med sina egna resurser.

Managua, den 11 oktober 2010.

Text: Erich Chavarría Urbina

Översättning | Layout | Bild: Darío Sánchez

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation