Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 109 - Lyckat utbildningsprojekt i Somoto

Söndagen 9 september firade den rikstäckande organisationen Movimiento Comunal sitt 29-årsjubileum. I Somoto passade man samtidigt på att avsluta utbildningsprojektet VFSN 109.

Erfaren 29-åring!

Vänskapsförbundet har i många år samarbetat med Movimieno Comunal (MCN) i den lilla staden Somoto i norra Nicaragua. Det sensate projektet, VFSN 109, har inneburit utbildning i ett flertal ämnen – MCN:s vision och mision, påverkansarbete, deltagandelagen, kommunallagen, deltagande bydiagnostik, organisation och kommunikation – av de 35 medlemmarna i MCN:s kommunala råd. Dessa 35 medlemmar har i sin tur undervisat 8-10 byledare i sina respektive byar/kvarter i alla de sju ämnena.

Ovanstående projekt har nyligen avslutats. Därför föll det sig naturligt att baka ihop firandet av MCN:s 29-årsdag med sammanfattande kommentarer samt uttdelandet av diplom till de 35 deltagarna i projektet.

Festligheterna var förlagda till MCN:s kontor i Somoto. Ballonger var redan på plats. Så även banderoller med "Viva MCN" och "Feliz Cumpleaños". När hundratalet inbjudna väl var på plats inleddes programmet med tal av dagens konferencier Fredy Flores. Därefter följde en skön blandning av tal, dansuppvisningar, tysta minuter för stupade MCN-kamrater, trubadurframträdanden samt nämnt i förbigående och i all ödmjukhet: ett succébetonat jongleringsframträdande av undertecknad.

Samme undertecknad som också höll ett litet anförande bland annat om vad Vänskapsförbundet är för en slags organisation. Men också, på direkt förfrågan, om det nyligen fattade beslutet om inställt bistånd från Sverige till Nicaragua. Jag sa som jag tycker att det är ett dåligt beslut. Jag sa som jag tycker att den nuvarande högerregingen tagit chansen att stryka de flesta länder som på något sätt är alltför "obekväma" för att passa in i den rådande världsordningen: Nicaragua, Namibia, Vietnam, Sydafrika med flera.

Därefter var det dags för diplomutdelning till de 35 deltagarna i VFSN:s projekt. Fredi Flores talade länge om betydelsen av samarbetet mellan MCN Somoto och VFSN, och underströk det faktum att det avslutade projektet varit omöjligt att genomföra utan VFSN:s stöd. Det har varit ett lyckat projekt. Det har på ett allmänt plan haft en demokratiserande verkan i det att mycket folk har lärt sig mycket om sådant som är viktigt att veta för att som medborgare kunna delta i samhällutvecklingen. Det har på ett konkret plan gett ökad kunskap i viktiga frågor åt åtskilliga MCN-medlemmar, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att stärka organisationen och förbättra det viktiga arbete som MCN utför.

Om detta landsomfattande MCN-arbete talade den på festen/mötet närvarande representanten för den nationella styrelsen både länge och inlevelsfullt, ofta ackompanjerad av sin gitarr. Han tyckte att MCN borde vara stolta över sin historia. Han menade att MCN på 80-talet uträttade stordåd när det gällde alfabetisering och vaccinering med mera, något som är lätt att glömma bort i dessa dagar då MCN (eller CDS som organisationen då hette) dagligen skälls ut i nationell media och jämförs med de "populära råd" (CPC) som den nya sandinistregeringen nyligen har skapat. Representanten ansåg att MCN bör samarbeta med de sandinistskapade nationella råden.

Som avslutning på festligheterna spelades Nicaraguas nationalsång. Därefter åt vi bakelser gjorda på (uteslutande) socker och äggvita.

John Lapidus

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation