Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 114 - San Lucas - Lånefond, organisering och utbildning

San Lucas ligger någon mil ifrån Somoto, som är en liten stad i nordvästra Nicaragua inte långt från gränsen till Honduras. I San Lucas samarbetar VFSN med Movimiento Comunal Nicaraguense (MCN) San Lucas.

Nyligen träffade vi samtliga 25 kvinnor som är mottagare i projektet samt representanter för MCN San Lucas. Det blev ett intressant möte där man visade både engagemang och intresse för projektet. Mötet handlade bland annat om vad man, inom ramen för projektet, tänker göra när det gäller ”gender och politisk påverkan”. I fråga om gender kommer MCN San Lucas att, utifrån lärdomarna från utbildningsprojektet 110 i Esteli, att göra en deltagande diagnostik med fokus på just genderfrågor. Diagnostiken kommer att göras med var och en av mottagarna, men man kommer också att försöka öka männens förståelse bland annat för att få dem att delta och stödja kvinnorna i projektet. När det gäller politisk påverkan så har kvinnorna, som redan är en samlad grupp, gjort ett par insatser. Man har deltagit i ”mammor på stan-verksamhet” i de områden i San Lucas som är drabbade av ungdomsfylla etc. Man har stött en ungdomsstrejk som syftade till att få en korrupt kommuntjänsteman avsatt, vilket man lyckades med.

Här följer lite mer information om projektet:

Kreditfonden:

MCN San Lucas har i samarbete med mottagarna specificerat ”vilka kvinnor som ska göra vad” av de sammanlagt 25 kvinnorna, och mer än så: man har genom intervjuer med kvinnorna och egna efterforskningar satt upp noggranna och genomarbetade budgetar för var och en av dessa investeringar.

10 kvinnor kommer att ägna sig åt Panaderia. För dessa åtta räknar man med en sammanlagd kredit på drygt 1000 dollar (20 000 cordobas) vari ingår: mjöl, socker, margarin, ägg, ved, mjölk, vanilj, transport med mera med mera).

3 kvinnor kommer att ägna sig åt Nacatamales. För dessa tre räknar man med en sammanlagd kredit på ca 250 dollar vari ingår: majs, olja, potatis, griskött med mera med mera.

8 kvinnor kommer att ägna sig åt tortillas. För dessa åtta räknar man med en sammanlagd kredit på ca 250 dollar vari ingår: majs, ved etc.

2 kvinnor kommer att ägna sig åt ”uteservering” (fritanguera). För dessa två räknar man med en sammanlagd kredit på ca 100 dollar vari ingår: ris, ost, bönor, tomater med mera med mera.

2 kvinnor kommer att ägna sig åt grisköttsförsäljning. För dessa två räknar man med en sammanlagd kredit på ca 100 dollar vari ingår: grisar.

Utöver detta har man ägnat sig åt att upprätta regler för kreditfonder samt skrivit ansökningsformulär etc. Genom dessa regler/stadgar framgår i detalj hur man tänker sig att upprätta det administrativa kring kreditfonden för att denna ska ha så bra förutsättningar som möjligt att bli lyckosam.

Nämnas bör också att styrelsen för MCN San Lucas har varit och besökt San Sebastian för att lära sig mer om hur man kan lyckas med kreditfonder.

Köksträdgårdar:

De 25 mottagarna kommer att dela in sig i två grupper och tillsammans anlägga grönsakslotter/odlingar på kommunal mark. Mottagarna kommer att erhålla fröer etc. Skörden kommer sedan att delas mellan kvinnorna i gruppen och dessa får själva avgöra om de vill använda den för konsumtion eller för försäljning.

Nämnas i sammanhanget bör att de 25 kvinnorna med MCN:s hjälp har arbetat på en kommunal grönsakslott. Resultaten har varit goda och man har deltagit varje fredag på den ”gröna marknaden” i San Lucas, vilken stödjs av Plan Nicaragua, FUDER och MCN.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation