Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 116 - Somoto - Grönsaks- och fiskodling, lånefonder, organisering och utbildning

Aguacate och La Peña är två byar som ligger några kilometer utanför Somoto, alldeles invid den ”Panamerican Highway” som fortsätter upp mot Honduras (och sedan hela vägen till Alaska tror jag...).

Vårt första möte med byinvånarna/mottagarna regnade i stort sett bort. Vi hade mötet på en uteveranda under ett plåttak, och så mycket regnade det att det inte gick att höra ett enda ord vad folk sa. Och så avancerad är dessvärre inte min spanska att jag kan läsa på läppar...

Projektet innehåller dock följande komponenter: Organisering, utbildning, köksträdgårdar, plantskolor, kompostering samt uppfödning av fiskar (tilapias). Vad som allmänt kan sägas är att byinvånarna har erfarenhet av såväl fiskuppfödning som av den sortens plantskolor (bland annat för blommor etc) som här är aktuella. Det tycks från byinvånarnas sida finnas ett stort intresse av att förbättra/experimentera för att få ut det mesta av möjliga med små resurser, något som också bevisas av intresset för ympning vilket det kommer att hållas två utbildningstillfällen i.

För att stärka mottagarnas möjligheter att lyckas med projektet kommer utbildning att ges i följande ämnen:

 1. Organisering och byledarskap
 2. Etablering av köksträdgårdar
 3. Miljövänliga bekämpningsmedel baserade på växter.
 4. Ympning av fruktträd (2 tillfällen)
 5. Kommersialisering av produkter
 6. Kompostering
 7. Administration av kreditfonder
 8. Odling av prydnsadsväxter
 9. Självförtroende/självutveckling
 10. Anläggande av tilapias-bassänger
 11. Kunskapsutbyte – kreditfonder
 12. Tillvaratagnde av gröna blad (vitaminer, mineraler)

Och här följer lite fler uppgifter om projektet:

Organisering:

Stärkandet av byorganiseringen kommer att äga rum genom en rad aktiviteter såsom regelbundna möten, regelbundna utvärderingsmöten, asambleas counitarias.

Parallellt med detta kommer mottagarna att utbildas i organisering och ledarskap, självförtroende med mera, och i hela denna process kommer man att ha en inriktning på genderfrågor.

Kreditfond:

Denna fond kommer att användas bland annat för ändamålen: försäljning av grönsaker, småaffärer (pulperias), brödbakning, gris- och hönsuppfödning. Varje mottagare kommer att få ett lån på 1000 cordobas, och för att lyckas med kreditfonden kommer man att skapa de administrativa instanserna för densamma (byråd, kreditkommite, teknisk assistans från MCN Somoto) samt naturligtvis även skriva stadgar och ansökningsblanketter etc etc.

Köksträdgårdar (grönsaker, frukter, bananplantor (musaceas) och typ squash(ayote)-växter (rastreras):

Köksträdgårdar är både en källa till inkomster och förbättrat näringsintag för de berörda familjerna. Mottagarna kommer att motta fröer av en mängd olika slag samt få adekvat utbildning. Det ingår i budgeten även medel till inhägnader etc.

Plantskolor:

Inom projektets ram görs tre typer av plantskolor varav två har kommersiellt syfte.

 1. Byplantskola: denna har ej kommersiellt syfte utan går ut på att plantera träd där så behövs i byn.
 2. Ympade fruktträd kommer att drivas upp för försäljning och här ingår som sagt utbildning i ympning.
 3. En plantskola kommer att vara för prydnadsväxter, även dessa avsedda för försäljning. Denna plantskola kommer att överses av en familj som tidigare ägnat sig åt odling och försäljning av prydnadsväxter.

Maskkompostering:

Mottagarna kommer att erhålla ett stort antal maskar samt material för att bygga komposterna.

Fiskodling (tilapias):

Tanken är att anlägga tre bassänger med tilapias och förhoppningen är att fler byinvånare därmed ska få upp ögonen för denna utmärkta form av näringstillskott. Flera av byinvånarna har tidigare erfarenhet av denna typ av fiskodling. Vatten finns i riklig mängd i två närliggande brunnar, så inte heller det ska vara något problem.

Kommentarer:

Detta projekt var utarbetat redan för ett halvår sedan men riktade sig då till ännu fler byinvånare, varför budgeten blev alltför stor. Genom ett flertal kontakter mellan MCN Somoto och VFSN, MCN Somoto och mottagarna, VFSN och mottagarna samt möten mellan alla dessa tre ”instanser”, kan man nu konstatera att mottagarna är mycket motiverade och att projektet skulle kunna göra stor nytta i denna av extrem fattigdom drabbade by.

Samarbetet med MCN Somoto fungerar på det hela utmärkt och inom parentes kan sägas att det är glädjande att Freddy Flores nu även officiellt står som kontaktman, något som han tidigare varit endast inofficiellt... MCN Somoto har inte bara samarbetat med VFSN när det gäller småprojekten utan även spelat en aktiv roll i utbildningsprojekt som VFSN 110, samt bland annat tagit hand om praktikanter (jag tänker på Erik Bergström) på bästa sätt.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation