Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 117 - Moropoto - Utbildning, organisering, köksträdgårdar, lånefond

VFSN har tidigare, ihop med MCN San Lucas, haft projekt i byn Moropoto som ligger någon mil ifrån San Lucas. Då handlade det bland annat om grisuppfödning och det blev ett mycket lyckosamt projekt. Nu handlar det rent praktiskt sett om lånefonder och köksträdgårdar. Och därutöver, naturligtvis, de obligatoriska inslagen organisering och utbildning.

Här följer lite mer information om projektet:

Projektet består av 4 komponenter, vilka är: 1) utbildning 2) organisering, 3) lånfond till småskalig produktion/försäljning samt 4) köksträdgårdar.

1. Utbildning

Målgruppen kommer att ges utbildning i följande teman: 1) politisk påverkan, 2) utbildningslagen (man kommer nämligen göra politisk påverkan inom utbildning, se nedan), 3) deltagande diagnostik med betoning på gender-aspekter, 4) marknadsföring, 5) kreditfondshanhavande, 6) organisk odling och gödsling samt 7) miljövänliga bekämpningsmedel

2. Organisering

Här gäller det rent allmänt att stärka den organisation som redan finns, och det kommer vidare att utses en ansvarig för varje del av projektet. Därutöver gäller det att skapa en organisation för handhavande av krediterna, något som MCN San Lucas genom sina studier/förberedelser gjort sig fullt kababla att bistå med. När det gäller krediterna kommer man förutom valet av ordförande, kassör etc även att skapa sk ”solidariska grupper”, något som diskuterades under mötet i Moropoto. I varje solidarisk grupp ansvarar alla kollektivt för att lånen betalas tillbaka, och är det någon som inte betalar får alltså de övriga medlemmarna gå in och betala.

3. Kreditfond

Med sammanlagt 50 000 cordobas (i genomsnitt 2000 till varje person i målgruppen, men beloppen kan naturligtvis skifta efter var och ens behov) i lån kommer man att låna till följande aktiviteter:

Brödbakning, 5 mottagare. Liten affär, 5 mottagare. Sådd av basgrödor, 7 mottagare. Minifritanga: 1 mottagare. Grisslakt: 3 mottagare. Sy-(vad heter det nu igen...  sastrería på spanska): 1 mottagare. Köp och försäljning av kaffe: 2 mottagare. Köp och försäljning av kosmetika: 1 mottagare

Liksom i fallet vfsn 114 har MCN San Lucas gjort en detaljerad budget för vart och ett av kreditändamålen och dessutom i sin ansökan till oss skrivit ett ”reglamento” för handhavande av kreditfonder, som kommer att bli till stor hjälp för mottagarna. Som tidigare nämnts har MCN San Lucas gjort imponerande framsteg på detta område, vilket är mycket glädjande!

Mottagarna tillfrågades under mötet om sina respektive ”kreditaktiviteter” och samtliga hade tankar om hur och vad man skulle göra med sina krediter.

4. Köksträdgårdar:

Via projektet anläggs 25 köksträdgårdar med syfte att förbättra dieten samt kunskaperna om odling, samt eventuell, småskalig försäljning. En mängd olika grönsaksfröer kommer att distribueras till mottagarna. Några av mottagarna har tillsammans med andra bybor redan deltagit i den så kallade ”gröna lillmarknaden” i San Lucas, vilken stödjs av Plan Nicaragua, FUDER och MCN.

Gender och politisk påverkan

Via kunskaperna från utbildningsprojektet 110 kommer MCN San Lucas att genomföra en diagnostik med gender-perspektiv med var och en av de 25 mottagarna. Fokus ligger precis som i övningarna i vfsn 110 på ”tillgång och kontroll”, det vill säga kvinnornas (o)makt i byarna och familjerna.

En av de aktiviteter som diskuterats med mottagarna är att bedriva påverkan på kommunen för att bekosta en större vattentank, då det just nu råder en viss vattenbrist i Moropoto.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation