Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 118 - Cusmapa - Utbildning, organisering, grisuppfödning, köksträdgårdar, lånefonder

Till det högt belägna (pinjeträd!) Cusmapa kommer man på en slingrande, flera mil lång grusväg från Somoto. För att sedan komma vidare till de båda aktuella byarna ”Angel 3” och ”Naranjo” fortsätter man ytterligare någon mil på väg mot honduranska gränsen.

I kommunen Cusmapa bor ungefär 8500 personer. Cusmapa är en av Nicaraguas fattigaste kommuner. De allra flesta i kommunen är jordbrukare. Många är ättlingar till chorotega-indianer.

Här följer lite mer information om projektet:

Projektet består av 5 komponenter, vilka är: 1) utbildning 2) organisering, 3) kreditfonder, 4) grisuppfödning och 5) Köksträdgårdar.

1. Utbildning

I utbildningen ingår 8 teman vilka är: 1) marknadsföring, 2) kreditfondskunskap, 3) grisuppfödning, 4) köksträdgårdar, 5) miljövänliga bekämpningsmedel, 6) Organisk gödsel, 7) Deltagandelagen (med fokus på kvinnligt deltagande), 8) Fröproduktion

2. Organisering

Organisering spelar en avgörande roll för att lyckas med de uppsatta målen vid utförandet av ett projekt. Kvinnorna kommer att organisera sig i tre kollektiv (ett på vardera ställe), som därefter beslutar om olika ansvarsuppdrag inom detsamma. Man kommer regelbundet att genomföra möten och utvärderingar för att se hur projektet framskrider.

I ”stadskärnan” kommer kvinnorna dessutom att organisera en kreditkommitte med alla dess beståndsdelar: ordförande, kassör, solidariska grupper (se ansökan 117 San Lucas) etc.

3. Kreditfonder

De 10 kvinnorna i ”stadskärnan” kommer att erhålla krediter för brödbakning-försäljning-småaffärer-minifritanga. Alla 10 har redan bestämt till vilket av dessa ändamål krediten ska gå. Alla 10 kvinnorna är arbetslösa och har mycket små inkomster från sina nuvarande aktiviteter, de ovanstående. Att få krediter på annat håll för att utveckla verksamheten är omöjligt, var något som konstaterades under vårt möte med kvinnorna. Den tänkta krediten i projekt 118 skulle vara ett mycket behövligt tillskott för att få åtminstone lite fart på affärerna. Samtliga kvinnor tycks motiverade att ta den chans som ett sådant här projekt ändå innebär. 

4. Grisuppfödning

De 20 kvinnorna i byarna Naranjo och Angel 3 kommer att erhålla var sin gris med alla ”tillbehör” i form av vitaminer, koncentrat, material för inhägnad etc. Vid grisning ges en gris till nästa mottagare och det är på så sätt rotativt det hela.

5. Köksträdgårdar

Samtliga 30 kvinnor kommer att få grönsaksfrön (morötter, tomat, lök, chiltoma med mera), samt stängsel för att inhägna odlingarna för att skydda dem mot djuren. Som nämnts ingår utbildning i gödsel, anläggning, fröer etc.

Även grönsaksfröerna är rotativa. Kvinnorna i målgruppen förbinder sig att överlämna fröer till kommande mottagare.     

Meningen är att projekt inte ska upphöra den dag då finansieringen upphör. Organiseringen ska bidra till att man kan fortsätta odla och ge frön och odlarkunskap till andra, detsamma gäller grisarna och kreditfonderna, och även den övriga, tillägnade kunskapen ska givetvis föras vidare, såsom organisationskunskap etc. Klart är att det behövs en tydlig uppföljning av för att insatsen ska ha större inverkan än det som projektet omfattar. Därför kommer VFSN:s personal att lägga stor vikt vid denna komponent.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation